NorgesGruppens årsresultat 2007

Styret i NorgesGruppen ASA har i dag behandlet årsregnskapet for 2007.
31. mars 2008

For 2007 hadde NorgesGruppen totale driftsinntekter på 42,7 milliarder kroner (36,6 milliarder kroner for 2006). Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 2 282 millioner kroner (2 096 millioner kroner i for 2006). Resultat etter skatt ble 1 199 millioner kroner (1 075 millioner kroner for 2006).

31. desember 2007 var konsernets bokførte egenkapital 6 939 millioner kroner, mot 5 605 millioner kroner ved utgangen av 2006. Egenkapitalandelen 31.12.2007 var 39,6 %, sammenlignet med 38,5 % ved utgangen av 2006.

NorgesGruppen har fortsatt vekst. Driftsinntektene har økt med 16,5 % sammenlignet med 2006. Tilsvarende har driftsresultatet for 2007 økt med 8,1 % sammenlignet med 2006.

 

Last ned rapport til årsresultatet her (.pdf)

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Roskifte, Konserndirektør Informasjon og Samfunnskontakt, tlf: 41 51 65 00
Sverre R. Kjær, Konserndirektør Finans/Økonomi, tlf: 41 53 32 60

Se også:

Resultat for 2007 for NorgesGruppen(pdf)