NorgesGruppens årsresultat 2008

Styret i NorgesGruppen ASA har i dag behandlet årsregnskapet for 2008.
30. mars 2009

  • Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %.
  • Driftsresultat før av- og nedskrivninger og inntekt på investering i tilknyttede selskaper (EBITDA) for 2008 ble 2 169 MNOK (2 282 MNOK), en reduksjon på 4,9 %.
  • Resultat før skatt for 2008 ble 1 053 MNOK (1 560 MNOK), en reduksjon på 32,5 %.

Konsernets bokførte egenkapital var 31. desember 2008 på 7 145 MNOK, mot 6 939 MNOK ved utgangen av 2007. Egenkapitalandelen 31. desember 2008 var 35,7 %, sammenlignet med 39,6 % ved utgangen av 2007.

NorgesGruppen har fortsatt vekst i driftsinntektene. Veksten skyldes kjøp av virksomhet, nyetableringer av butikker, salgsvekst i etablerte butikker og større leveringsandel/flere varegrupper gjennom egen engrosvirksomhet. Nedgangen i marginen skyldes sterkere konkurranse med lavere marginer, høyere lønnskostnader, økte avskrivninger samt økte nedskrivninger av driftsmidler og goodwill.

Last ned rapport til årsresultatet her (.pdf)

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Roskifte, Konserndirektør Informasjon og Samfunnskontakt, tlf: 41 51 65 00
Sverre R. Kjær, Konserndirektør Finans/Økonomi, tlf: 41 53 32 60

Se også:

Årsresultat_2008(pdf)