NorgesGruppens årsresultat 2009

Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater.
25. mars 2010

Styret i NorgesGruppen ASA har i dag behandlet årsregnskapet for 2009.

  • Driftsinntektene for 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %.
  • Driftsresultat før av- og nedskrivninger og inntekt på investering i tilknyttede selskaper (EBITDA) for 2009 ble 2 861 MNOK (2 169 MNOK).
  • Resultat før skatt for 2009 ble 1 587 MNOK (1 053 MNOK), en økning på 50,7 %.

Konsernets bokførte egenkapital var pr. 31. desember 2009 på 8 165 MNOK, mot 7 146 MNOK ved utgangen av 2008. Egenkapitalandelen var 36,9 %, sammenlignet med 35,7 % ved utgangen av 2008.

Resultatrapporten for 2009 er vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Per Roskifte, Konserndirektør Informasjon og Samfunnskontakt, tlf: 41 51 65 00
Sverre R. Kjær, Konserndirektør Finans/Økonomi, tlf: 41 53 32 60

Se også:

NorgesGruppen_årsresultat2009(pdf)