NorgesGruppens miljøfond for ansatte

NorgesGruppens miljøfond ble opprettet i 2013 for å hjelpe NorgesGruppens ansatte med å redusere sitt eget energiforbruk og klimautslipp. For å oppnå dette vil NorgesGruppen delfinansiere miljøtiltak som ansatte gjennomfører.
22. januar 2018

(Denne artikkelen er oppdatert 16. august 2018).

NorgesGruppens miljøfond for ansatte er et populært tiltak og midlene for 2018 er nå brukt opp. Fondet er derfor stengt resten av året.

Det var i 2018 satt av 7,5 millioner kroner til tiltak ansatte i NorgesGruppen gjør for å redusere eget energiforbruk og klimautslipp. 

Miljøfondet har i perioden 1. januar - 16. august mottatt 1138 søknader og har tildelt alle tilgjengelige midler for dette året.

Tiltaket som flest søkte på i år var støtte til reise med kollektivtransport og fondet fikk 20 prosent flere søkere i 2018 enn året før.

En eventuell videreføring av fondet for 2019 er ikke avklart.

Søkere som allerede har fått tilsagn kan ferdigmelde dette ved å fylle ut ferdigmeldingsskjemaet tilgjengelig under. 


Lenker til skjemaer:

Ferdigmeldingsskjemaet for 2018 

Oversikt over støttemuligheter og regler

Ved spørsmål ta kontakt med: norgesgruppensmiljofond@norgesgruppen.no

For ferdigmelding av søknader godkjent i 2017:

For ansatte som har fått sine søknader om støtte innvilget i 2017 skal ferdigmelding nå sendes til norgesgruppensmiljofond@norgesgruppen.no

Skjema: Ferdigmeldingsskjema NorgesGruppens miljøfond for ansatte 2017