Ny konsernsjef i NorgesGruppen ASA

Tommy Korneliussen blir konsernsjef etter Sverre Leiro, med tiltredelse 1. april 2011.
18. november 2010

Tommy Korneliussen (61) har siden starten av NorgesGruppen ASA vært konserndirektør detalj/eiendom og vært medlem av konsernledergruppen. Han ble i 1988 ansatt i Joh. Johannson AS etter 17 år i Østfold Samvirkelag, nå Coop Øst.

Innen sitt nåværende konsernområde arbeider Korneliussen med konseptutvikling, markedsanalyser, etableringer, eiendom og verdiøkende tjenester. Han har dessuten ansvaret for konsernets service- og faghandel. Korneliussen har bred tillit i og utenfor selskapet.

Sverre Leiro er glad for at styret har funnet en arvtaker som kan videreføre konsernets strategi og langsiktige mål. Formell overtakelse vil være 1. april 2011.

Leiro vil fortsatt være tilknyttet konsernet i en tid etter 1. april 2011 og bistå konsernledelsen.