Nye grep for bedre varetrykk i butikk

Med totalansvar for varepåfylling i butikk, skal dagligvarebutikkene sikre fulle varehyller og ryddig butikk hver dag. Dette vil bidra til økt salg og effektivitet.
31. mars 2014

Varepåfylling er en naturlig del av dagligvarebutikkenes oppgaver, som i dag har ansvar for 70-80 prosent av varepåfyllingen. I tillegg har matleverandørene i dag delansvar for varepåfyllling i enkelte butikker, gjennom egne merchandiser-tjenester i samarbeid med butikkene. NorgesGruppen gjør en endring fra 1. januar 2015 som innebærer at butikkene får ansvar for alt som har med varepåfylling å gjøre.

NorgesGruppen mener at endringen er et viktig grep i det kontinuerlige arbeidet med å effektivisere verdikjeden og jobbe smartere i butikk.
- Med totalansvar for varepåfylling får butikkene bedre kontroll hver dag så vel som sesong og kampanjer, sier konserndirektør Øyvind Andersen i NorgesGruppen. Resultatet er at forbruker sjeldnere vil oppleve at varer er utsolgt eller hyller står tomme. Vi ønsker at kundene våre skal komme til fulle mathyller i en ryddig butikk som det stråler av hver dag. Effektivisering av butikk og distribusjon er viktig for å møte den sterke konkurransen i dagligvaremarkedet både i dag og fremover, legger Andersen til.

NorgesGruppen sine kjeder begynner nå å se på behovet for økt rekruttering og organisering i butikkene. Endringene vil utføres i tett samarbeid med leverandørene.
Leverandørenes salgsapparater berøres ikke av denne endringen.Kontaktpersoner:
Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt: 41516500
Ingrid Solberg Gundersen, kommunikasjonsrådgiver: 97514495