Nye styremedlemmer i NorgesGruppen

På generalforsamling tirsdag 10. mai 2011 ble det valgt to nye styremedlemmer i NorgesGruppen ASA.
10. mai 2011

De nye styremedlemmene er Sverre Leiro (f. 1947) og Hilde Vatne (f. 1965). Hilde Vatne er tidligere CFO i Selvaagbygg AS og er i dag økonomidirektør i Coor Service Management AS. Vatne har variert styreerfaring og er blant annet styremedlem i Dnb Nor Kapitalforvaltning AS og Faktor Eiendom ASA.

Johan Johannson og Anne Grethe Hage gikk samtidig ut av styret.