NorgesGruppen får miljølån fra NIB

Den nordiske investeringsbank (NIB) har signert en låneavtale med NorgesGruppen som innebærer et langsiktig lån tilknyttet miljørelaterte forhold ved nytt engroslager i Nord-Norge.
22. mars 2013

Det nye lageret i Nord-Norge ble ferdigstilt i oktober 2011, og det har en kapasitet til å behandle alle logistikkoperasjoner utført av NorgesGruppen’s datterselskap ASKO Nord. Det nye lageret er lokalisert i Minken Næringspark, et nyetablert næringsområde i Ramfjord. Det nye bygget reduserer behovet for veitransport, minsker operasjonelle utslipp samt bruker mindre energi enn det tidligere lageret i sentrum av Tromsø.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.