Nyttig fakta om prisutviklingen på frukt og grønt

Aftenposten hevder fredag at dagligvarekjedene har hevet prisene kraftig på frukt og grønt i forkant av nøkkelhullskampanjen. Faktatall fra HSH viser at dette ikke er tilfellet.
14. mars 2011

Årsveksten – prisutviklingen fra februar i fjor til februar i år - viser at prisene til forbruker på frukt og grønt steg med 0,4 prosent. Dette til tross for at produsentene og næringsmiddelindustrien på sin side økte prisene med hhv 4,2 og 4,5 prosent. Aftenpostens oppslag fredag, med påstand om at dagligvarekjedene skal ha økt prisene på frukt og grønt forut for Nøkkelhullkampanjen, fremstår som helt urimelig, fremholder HSH i en artikkel på sine nettsider.

HSH har også laget en oversikt over prisutviklingen, samt at Bama har laget en oversikt over prisutviklingen på frukt og grønt internasjonalt i vinte.

Du finner begge prisoversiktene og mer info på HSHs nettsider her.