Oppfølging av uregelmentert bruk av hestekjøtt

NorgesGruppen tar på alvor situasjonen med uregelmentert bruk av hestekjøtt i produkter. I tillegg til våre avtalefestede krav til alle leverandører og løpende oppfølging av deres etterlevelse av disse, har vi igangsatt flere tiltak.
21. februar 2013

NorgesGruppen har etterspurt bekreftelse på at alle våre leverandører har risikovurdert egne produkter, spesielt med hensyn på sporbarhet og opprinnelse. I tillegg har vi sendt produkter med bruk av importert råvare til analyse. NorgesGruppen har dessuten løpende vurdering av nye tiltak i dialog med Mattilsynet.

Vi har ingen indikasjoner på at andre produkter i vårt sortiment er involvert i uregelmessigheter, men vi gjør løpende undersøkelser og vurderinger for å forsikre oss om dette. Alle andre testede produkter utenom First Price Lasagne, viser seg å ha riktig innhold.

NorgesGruppen ASA beklager at vi, sammen med en rekke andre dagligvarekjeder både i Norge og i Europa, er rammet av det som har skjedd.

Dersom kunden ønsker det, vil vi refundere kjøpesummen for FirstPrice Lasagne ved dokumentasjon av kjøpet gjennom kvittering, retur av varen eller fremleggelse av emballasje. Dersom det skulle være behov for ytterligere avklaringer i anledning saken, bes det om at disse rettes til www.unil.no.

NorgesGruppen trakk tilbake First Price Lasagne fra butikkhyllene, da mistanken om bruk av hestekjøtt i europeisk matproduksjon dukket opp.
NorgesGruppen har importert produktet fra Comigel i Luxemburg.