Ordføreren i Oslo var hjelpemann på ASKO-bil

Oslos ordfører Fabian Stang var med på varelevering med ASKO i Oslo sentrum 21. mars for å erfare de utfordringene handelen har med å få levert varer i Oslo sentrum.
21. mars 2012

Stang takket ja til å være med på varelevering i Oslo på bakgrunn av et brev til ordføreren fra Oslo Handelstands forening (OHF) og Leverandørenes Utvikling og kompetansesenter (LUKS) om problematiske leveranseforhold i byen. Det var Stang selv som oppfordret næringsforeningene til å ta kontakt med han etter å ha hørt flere eksempler på vanskelig varelevering under Bedrifter i byen, et møte mellom bystyrepolitikere og næringsforeninger i Oslo i januar i år.

Ombord i ASKO-bilen fikk Fabian Stang være med sjåfør Raymond Røsok for å levere varer til en av Eurest sine kantiner i Kirkegaten i Oslo. Der måtte dra varetrallene ca. 200 meter og over to fotgjengeroverganger før de var fremme ved leveringsstedet. Etter å ha levert drikke for Ringnes, matvarer for ASKO og meieriprodukter for Tine i Kvadraturen, var ikke Stang i tvil om at det er et vanskelig område å levere varer til kunder. 

- Det er ingen tvil om at dette er utfordrende. Sykkelvei er viktig nok, men vi må finne løsninger som sørger for at folk får gjort jobben sin og har gode arbeidsforhold også, sa Stang, som takket for innspill og konkrete forslag til løsninger fra næringen.

- Jeg er opptatt av at vi kommer frem til en helhetlig løsning, hvor alle aktørenes interessert blir ivaretatt, spesielt handelens, understreket OHFs administrerende direktør Gunnar Larssen.