Rekordår for økologi

Det har de siste årene vært stor vekst innen salget og utvalget av økologiske varer, og NorgesGruppen hadde i 2007 en vekst innen økologi på hele 51%.
15. februar 2008

Omsetningen av økologiske matvarer i NorgesGruppen nådde 254 millioner kroner i 2007, som er en økning på 51 % fra 2006. Trenden ved økt forbruk av økologiske varer har pågåttt i flere år, og siden 2003 er veksten av dette i NorgesGruppen hele 226 %!

Det er i hovedsak tre varegrupper som drar veksten: frukt/grønt, tørrvarer og ferskt kjøtt. Men også meieriprodukter, som er den største varegruppen, har hatt en stor økning.

NorgesGruppen satser på økologi

NorgesGruppen har siden 2005 valgt å satse på helkjedeavtaler som innebærer at aktørene fra jord til bord inngår forpliktende avtaler om produksjon og omsetning av økologiske produkter. Avtalene skal føre til økt produksjon og salg av økologiske produkter til forbruker gjennom dagligvarekjeder, servicehandel, storhusholdninger mv.

NorgesGruppen ønsker også å være med å øke forbrukernes kunnkskap til økologiske matvarer, og dette har man arbeidet med blant annet gjennom "Naturlig bortskjemt mat "-kampanjen der NorgesGruppen har vært med siden starten.

I norsk dagligvarehandel er Meny-Ultra butikkjeden som i flere år har blitt kåret til Norges beste på økologisk mat av fagbladet Ren Mat (utgis av Oikos), og senest 17. september i år vant Jacob's denne kåringen (les om kåringen her).