Resultat 1. halvår 2007 for NorgesGruppen ASA

NorgesGruppen presenterer gode halvårsresultater i dag. Halvårstall for 2007 viser en fortsatt vekst.
23. august 2007

NorgesGruppens konsoliderte halvårstall viser en fortsatt vekst. Driftsinntektene har økt med 15 % sammenlignet med samme periode i 2006. Tilsvarende har driftsresultatet for 1. halvår 2007 økt med 10,2 % sammenlignet med 1. halvår 2006. Veksten skyldes kjøp av virksomhet, nyetableringer av butikker og salgsvekst i etablerte butikker.

1. halvår 2007 hadde NorgesGruppen totale driftsinntekter på 20,3 milliarder kroner (17,7 milliarder kroner i 1. halvår 2006). Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) ble 1.210 millioner kroner (1.064 millioner kroner i 1. halvår 2006). Ordinært resultat før skatt ble 841 millioner kroner (776 millioner kroner i 1. halvår 2006).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Per Roskifte,
Konserndirektør Informasjon og Samfunnskontakt, tlf: 41 51 65 00

Sverre R. Kjær,
Konserndirektør Finans/Økonomi, tlf: 41 53 32 60

Se også:

Halvårsrapport 2007 NorgesGruppen(pdf)