Resultater første halvår 2014

Styret i NorgesGruppen ASA har behandlet regnskapet for første halvår 2014. Her finner du rapporten.
29. august 2014

Halvårsresultatet for NorgesGruppen viser vekst i salgsinntekter og EBITDA-margin. For konsernet er det særlig positivt at dagligvarevirksomheten gjør det bra i konkurransen. Kampen om kundene oppleves som hard, men halvårsresultatet viser at kundene i økende grad handler i NorgesGruppens butikker.

NorgesGruppen har første halvår 2014 forbedret driften av eksisterende virksomhet og redusert kostnader og svinn. Det er investert betydelig i oppgradering av eksisterende butikker, i tillegg til at det også har blitt investert i nye butikketableringer.

Driftsinntektene første halvår endte på 34 051 MNOK. Positiv vekst i salgsinntektene og god kostnadskontroll gir NorgesGruppen en vekst i driftsmarginen (EBIT). Driftsmarginen første halvår i år endte på 4,0 %, mot 3,8 % samme periode i fjor.

Resultat før skatt første halvår 2014 er 1 159 MNOK, mot 1 103 MNOK i samme periode i fjor.

Dagligvaremarkedet 1. halvår 2014 viser en god vekst på 5 prosent. I tilsvarende periode i fjor var det negativ prisvekst, som gav lav markedsvekst.

Klikk her for å lese halvårsrapporten

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjons og samfunnskontakt - tlf.nr. 41516500
Sverre R. Kjær, konserndirektør finans og økonomi- tlf.nr. 41533260