NorgesGruppen fjerner 90 tonn salt fra det norske kostholdet

Meny, Kiwi, Spar, Joker, Nærbutikken og Ultra fjerner tilsatt salt i kjøttdeiger og andre deigprodukter.
14. oktober 2014

Meny, Kiwi, Spar, Joker, Nærbutikken og Ultra fjerner saltet fra egne merkevarer og stiller samme krav til alle leverandører av kjøttdeig og karbonadedeig. Tiltaket gir umiddelbare utslag på saltinntaket til nordmenn.

Tilsvarer 90 tonn salt årlig
Mens helsemyndighetene anbefaler ett daglig inntak på 5 gram salt, inntar nordmenn 10 gram salt hver dag. Kjøttdeig alene bidrar til at saltforbruket er så høyt som det er. Beregninger fra matforskningsinstituttet Nofima viser at kjøttprodukter gir et saltinntak på mellom 1,7 og 2,4 gram per dag. 

NorgesGruppen har siste år solgt nærmere 9000 tonn deiger med salt og vann. 90 tonn salt fjernes nå fra det norske kostholdet, noe som innebærer at hver nordmann reduserer daglig saltinntak med 15 prosent de dagene man velger kjøttdeig uten salt istedenfor med salt.

-Potensialet for saltkutt er enormt dersom resten av bransjen følger etter, sier konsernsjef Tommy Korneliussen i NorgesGruppen. Vi har regnet på at innsparingspotensialet er nærmere 270 tonn salt årlig. Vi forventer at andre produsenter og dagligvareaktører følger etter, sier Korneliussen.

Mindre salt - bedre folkehelse
En konsekvens av at vi spiser dobbelt så mye salt som vi bør, er at mange utvikler hjerte- og karsykdommer, som i verste fall fører til en tidligere død. Den danske forskeren Ulla Toft har beregnet at man kan spare 1 000 liv hvert eneste år ved å redusere det gjennomsnittlige saltinntaket med tre gram om dagen. En slik reduksjon kan også føre til 400 000 færre personer med høyt blodtrykk, viser en dansk undersøkelse.
– Å redusere saltinntaket er et av de mest effektive virkemidlene vi kan gjøre for å bedre folkehelsen, sier Aina Marie Lien, ernæringsfysiolog i NorgesGruppen.

 

Unødvendig med salt i deiger
Norge har, som eneste land i Europa, tradisjon for å tilsette ett prosent salt og vann til kvernet kjøtt. Historisk hadde det en god begrunnelse, da tilsatt salt bidro til økt holdbarhet og bindeevne i kjøttet, som var viktig den gang mange lagde kjøttkaker hjemme på kjøkkenet. I dag har kjøttdeig uten salt like god holdbarhet, og den er dessuten best egnet til norske forbrukeres nye matvaner med taco og pasta på menyen.

Bedre merking fra desember
Mange vet at for mye salt er farlig, men få vet hva som er mye salt og hvilke produkter som har et høyt saltinnhold. Matvarer blir tydeligere merket fra desember i år, i tråd med nye felles merkeregler i EU og Norge. Fra desember skal saltmengden oppgis, og informasjonen skal bli lettere å lese.
-Vi ønsker å bidra til at forbrukerne blir mer bevisste på sitt saltinntak og at flere sjekker saltinnholdet i maten. Mange vil nok bli overrasket over hvor mye salt de spiser, forteller Lien. 

Om salt og kjøttdeiger

  • Nordmenn kjøper 30 330 tonn kjøttdeig, karbonadedeig eller kyllingkjøttdeig per år. 
  • Nordmenn spiser gjennomsnittlig en middag med kjøttdeig hver uke. Hver enkelt vil redusere saltinntaket med om lag 1,5 gram, tilsvarende 15 prosent, de dagene man velger kjøttdeig uten salt i stedet for med salt. Prisbevisste forbrukere og barnefamilier spiser gjerne kjøttdeig to middager i uken, noe som da tilsvarer en saltreduksjon på tre gram i uken.
  • Kjøttprodukter er en av matvaregruppene som bidrar med mest salt, mellom 17 og 24 prosent av det totale saltinntaket.

Om NorgesGruppens helse og ernæringsstrategi

  • Målet til NorgesGruppen er å redusere salt med 15 prosent i gjennomsnitt for de varegruppene som bidrar med mest salt. 
  • Helsestrategien har tre fokusområder med tilhørende konkrete målsetninger frem mot 2017: Øke salget av frukt og grønt, grovt korn og fisk, redusere salt og sukker, balansere utvalg, egne merkevarer og informasjon

Les mer om saltgrepet på hjemmesidene til butikkene: