Sikrer matspesialiteter i butikk

NorgesGruppen og KSL Matmerk har fornyet avtalen som sikrer bedre tilgjengelighet for norskproduserte matspesialiteter.
04. september 2007

I 2005 inngikk NorgesGruppen, som den første og eneste dagligvarekjeden, avtalen med Matmerk som gir produkter med Spesialitet-merket og produkter med lovbeskyttede produktnavn bedre muligheter for salg gjennom NorgesGruppens butikker. I oppstarten var det rundt 40 ulike produkter med disse betegnelsene, og i løpet av de to årene avtalen har eksistert er antall produkter steget til 137. Økt fokus på matspesialiteter, lokale produkter, og ikke minst større etterspørsel av denne typen varer blant forbrukerne, gjør også at antall varer i butikkhyllene med merket beskyttelse framover forventes å øke.

Mandag 3. september ble denne avtalen fornyet ved administrerende direktør Gabrielle Dånmark i KSL Matmerk og konsernsjef Sverre Leiro i NorgesGruppen.

- Vi er glade for at NorgesGruppen ønsker å videreføre avtalen med KSL Matmerk, og at produkter med Spesialitet-merket og lovbeskyttede produktnavn fortsatt blir tilgjengelig i NorgesGruppens butikker, sa Gabriella Dånmark ved signering av avtalen.

Sverre Leiro takket for et velfungerende samarbeid med KSL Matmerk, og kunne fortelle at han selv ofte hadde flere av disse spesialitetene på sitt eget matbord. Han benyttet samtidig anledningen til å påpeke at det finnes flere muligheter til å satse på matspesialiteter. – Vi har i dag et stort utvalg av spesialiteter i våre butikker, og framover kan det bli aktuelt å øke tilbudet av disse produktene blant annet gjennom våre grossistledd til storhusholdning.

 

Sortiment og utvalg av produkter med Spesialitet-merket og Beskyttet Betegnelse varierer med geografisk tilhørighet og sesong. Det største utvalget finnes i butikkjedene Meny, Ultra, Centra, Spar og Jacob’s, i tillegg til en del lokale Spar-butikker rund tom i landet. I Oslo kan man for eksempel i Ultra-butikker få tak i rundt 90 av produktene med Spesialitet-merket og Beskyttet Betegnelse.


For ytterligere informasjon, kontakt:

Per Roskifte
Konserndirektør Informasjon og samfunnskontakt, tlf: 24 11 32 55

Tormod Sandstø
Informasjonsrådgiver, tlf: 24 11 32 07

Se også:

www.matmerk.no