Skeptisk til søndagsåpne butikker

- NorgesGruppen ønsker ikke en lovendring som gir en generell adgang til å holde åpent på søndager, sier konsernsjef Tommy Korneliussen.
09. oktober 2013

Konsernledelsen drøftet i desember spørsmålet om søndagsåpne butikker. Konklusjonen ble at NorgesGruppen ikke ønsker en liberalisering av åpningstidsbestemmelsene. Motstanden er blant annet begrunnet med hensynet til de ansatte, og at kostnadene ved å holde åpent på søndager vil være store. Det ble dessuten poengtert at flere av våre kjeder har tilpasset seg eksisterende regler for å kunne holde søndagsåpnet.

I den politiske plattformen for den nye regjeringen åpnes det for søndagsåpne butikker. Direkte sitert står det følgende i erklæringen:
”Tillate butikker å holde åpent på søndager. Regjeringen vil sammen med partene i arbeidslivet vurdere hvordan de butikkansatte kan bli omfattet av et godt lovverk når det gjelder arbeidstid og medbestemmelse.”
 
Den nye regjeringen er en mindretallsregjering, og må hente flertall for en lovendring i Stortinget. Mest sannsynlig er det Venstre Erna & co må sette sin lit til for å få flertall for søndagsåpne butikker. Venstre har programfestet et ja til søndagsåpne butikker, men forutsatt at hver enkelt kommune får avgjøre.

Dersom Stortinget vedtar en lovendring, så vil NorgesGruppen naturligvis forholde seg aktivt til den nye situasjonen.

- Kommer det en lovendring, vil vi tilpasse oss situasjonen. Våre kjeder har lang erfaring med å tilpasse åpningstidene til markedssituasjonen. Slik vil det også være i fremtiden, sier Korneliussen.

 Det er uklart når en lovendring vil bli fremmet for behandling i Stortinget, og når en eventuell lovendring vil tre i kraft. Ettersom regjeringserklæringen inviterer partene i arbeidslivet til drøftinger, så vil handelsnæringen få tid til å forberede seg på endringer.

I forbindelse med konsernledelsens behandling av saken, ble det foretatt en representativ meningsmåling. Funnene i målingen viser at det ikke er et utpreget folkekrav om søndagsåpne butikker: 42 prosent stiller seg positive til dagens regelverk. 45 prosent er negative. Differansen er innenfor feilmargin. På spørsmålet ”Hvor tilfreds er du med situasjonen for søndagsåpne dagligvarebutikker som den er i dag?”, svarer 22 prosent at de er svært tilfreds. 11 prosent svarer at de er svært utilfreds.