Solid salgsvekst – svekket resultat

Styret i NorgesGruppen ASA har i dag behandlet regnskapet for første halvår 2013.
29. august 2013

- Driftsinntektene i første halvår 2013 ble 32 012 MNOK (29 746 MNOK), en økning på 7,6 %.
- Driftsresultatet (EBIT) ble 1 204 MNOK (1 435 MNOK), en reduksjon på 16,1 %.
- Resultat før skatt i første halvår 2013 ble 1 103 MNOK (1 298 MNOK), en reduksjon på 15,0 %.

Konsernets bokførte egenkapital var 10 481 MNOK pr. 30. juni 2013, mot 10 220 MNOK ved utgangen av 2012.

Resultatrapporten for første halvår 2013 er vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Sverre R. Kjær, Konserndirektør, finans og økonomi, tlf: 41 53 32 60
Ingrid Solberg Gundersen, Kommunikasjonsrådgiver, tlf: 97 51 44 95