Søndagsåpne butikker gir dyrere matvarer

Hvis det blir åpnet for søndagsåpne butikker i Norge vil prisen på dagligvarer øke med mellom 1 og 1,4 prosent. Dette viser beregninger som Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har gjort på oppdrag for NorgesGruppen og Coop Norge.
14. august 2014

NILFS beregninger viser at dagligvarehandelen vil få en netto merkostnad på mellom 1,7 og 2,5 milliarder kroner hvis det gis generell tillatelse til å holde søndagsåpent.
- Marginene er små i dagligvarehandelen, og i tillegg har sektoren hatt en meget sterk arbeidskraftproduktivitetsvekst og effektivisering de senere år. Det er derfor liten grunn til å tro at merkostnaden ved å holde åpent på søndag, kan absorberes i handelen. Det er dermed sannsynlig at mye av merkostnaden vil måtte bli veltet over på forbrukerne, sier forsker Ivar Pettersen i NILF.

Dagligvarehandelen utgjør cirka 40 prosent av norsk detaljhandel. Det er sannsynlig at åpning for søndagsåpent vil få de samme konsekvensene for andre deler av handelen.

Konsekvensene må utredes
NorgesGruppen og Coop Norge ser alvorlig på beregningene som viser at maten kan bli dyrere dersom det åpnes for søndagsåpne butikker.

- Vi ber Regjeringen foreta en grundig konsekvensanalyse før det eventuelt legges frem forslag for Stortinget om søndagsåpne butikker. Hva som skjer med prisen på matvarer må være en viktig del av en slik utredning, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Paus i Coop Norge og konserndirektør Per Roskifte i NorgesGruppen.

 

Kontaktpersoner:
Kristin Paus, Coop Norge: 91602752
Per Roskifte, NorgesGruppen: 41516500