Stadig mer fornøyde kunder

Høstens kundeundersøkelse for Posten Norge AS viser at forskjellen i tilfredshet mellom postkontor og Post i Butikk blir stadig mindre.
01. november 2006

Det er først og fremst de gode tilbakemeldingene på Post i Butikk som har bidratt til de høye resultatene i høst, men fortsatt er kundene mest fornøyde med postkontorene. Kundeundersøkelsene viser at kundene aldri har vært mer fornøyde med salgsnettet totalt enn i 2006. Utviklingen siden omleggingen av salgsnettet i 2002 har vært jevnt god, og kundene gir Postens salgsnett en totalscore på 84 av 100 mulige.

Post i Butikks utvikling har vært udelt positiv. Kundene setter pris på lett tilgjengelighet og lange åpningstider. Butikker med posttjenester har også fått økt omsetning som følge av Posten. Posten har nå avtale med alle de store dagligvarekjedene i landet om Post i Butikk.

-Vi er svært glade for at kundene gir bedre og bedre score til Post i Butikk. Dette betyr at kundene verdsetter vår målrettede innsats på kompetanse og service, sier Dag Mejdell, Konsernsjef i Posten.

Mix Kiosken Bobyn beste Post i Butikk
Mix Kiosken Bobyn i Verdal, som tilhører Norgesgruppen, kåres blant butikkene i undersøkelsen til beste Post i Butikk. Bobyn oppnår en score på 91 poeng. Kundene fremhever kort ventetid, service og kompetanse.

Kundeundersøkelsen er gjennomført i september 2006 av MMI blant 14.000 kunder. Både postkontor, Post i Butikk, bedriftssentre og kundeservice er med i undersøkelsen. Kundene har uttalt seg om forhold knyttet til blant annet service, kompetansenivå, åpningstider, ventetid, beliggenhet, klagebehandling, kunnskap, omdømme og Posten totalt.

For mer informasjon se pressemelding fra posten på:
www.posten.no