Større tilgjengelighet på Bank i Butikk

Etter et vellykket pilotprosjekt gjøres nå Bank i Butikk-konseptet tilgjengelig i flere av NorgesGruppens butikker.
27. januar 2008

Høsten 2007 startet NorgesGruppen Bank i Butikk som et pilotprosjektet sammen med DnB NOR og Postbanken. Etter en vellykket testperiode i 20 butikker i Fredrikstad-området, utvides nå tilbudet til å gjelde 80 nye butikker på Østlandet. Bank i Butikk betyr ekstraservice til kundene, som nå kan få utført banktjenester mens de er i butikken. Når kundene kommer til kassen kan de i tillegg til å handle dagligvarer, få utført banktjenester som blant annet innebærer å sette inn inntil kr 20.000,-, ta ut inntil kr 5.000,-, betale regninger, foreta giro-utbetaling opp til kr 15.000 og få opplyst saldo på sin konto. Alt foregår i de vanlige kassene og gjøres ved hjelp av bankkort og PIN-kode. Dette gjør at kundene kan få utført disse banktjeneste både på mange flere steder og med til samme tider som butikkene har åpent.

Fra januar 2008 gjøres Bank i Butikk tilgjengelig i rundt 80 forskjellige Meny, Ultra, Spar, Kiwi og Joker-butikker i Østfold, Follo og Romerrike. Flere butikker i resten av landet vil få tjenesten i løpet av våren og sommeren 2008.

 

FAKTA OM BANK I BUTIKK:

  • Pilotprosjekt høsten 2007
  • Første fase for videre utrulling starter januar 2008
  • Banktjenester som uttak, innskudd, regningsbetaling og sjekke saldo kan gjøres i kassen
  • Kundene trenger kun bankkort og PIN-kode for å benytte seg av tjenestene