Størvold inn i NG ASA-styret

På generalforsamlingen i NorgesGruppen ASA i dag er Guri Størvold (36) enstemmig valgt inn i styret. De øvrige i styret er gjenvalgt.
07. mai 2013

Guri Størvold har bakgrunn som rådgiver for partilederen i Senterpartiet og har jobbet som statssekretær i Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Størvold startet i 2012 som rådgiver i Zynk Communication & Leadership AS, dette er hennes nåværede jobb.

Størvold etterfølger Alvhild Hedstein som er trådt ut grunnet skifte av jobb.

De øvrige i styret er gjenvalgt.

(Foto: John Petter Reinertsen)