God vekst for NorgesGruppen

Styret i NorgesGruppen ASA har i dag behandlet årsregnskapet for 2012. Alle sentrale forretningsområder har god utvikling.
20. mars 2013

I dagligvaremarkedet har NorgesGruppens konsepter befestet eller styrket sin posisjon.

Driftsinntektene økte med 5,9 % til 62 093 MNOK i 2012. Hovedårsaken til økte driftsinntekter er nyetableringer, samt positiv vekst innen engros og eksisterende butikker.
Driftsmarginen (EBIT) ble i 2012 4,1 %, en nedgang fra 4,2 % fra året før. Reduksjonen i driftsmarginen reflekterer en tøff konkurranse i dagligvaremarkedet.

Sentrale nøkkeltall:
- Driftsinntektene i 2012 ble 62 083 MNOK (58 641 MNOK), en økning på 5,9 %.  
- Driftsresultatet (EBIT) ble 2 572 MNOK (2 459 MNOK), en økning på 4,6 %.
- Resultat før skatt i 2012 ble 2 268 MNOK (2 155 MNOK), en forbedring på 5,2 %.

- 2012 ble et godt år for NorgesGruppen. Vi har en positiv utvikling i alle dagligvarekjedene våre selv om konkurransesituasjonen er hard, sier konsernsjef Tommy Korneliussen. Spesielt hyggelig er det at våre nærbutikker og supermarkeder har klart å styrke seg i 2012.

Resultatrapporten for 2012 er vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf: 41 51 65 00
Sverre R. Kjær, Konserndirektør Finans/Økonomi, tlf: 41 53 32 60