Konkurransetilsynet sier midlertidig nei

Konkurransetilsynet har i dag fattet et vedtak om en midlertidig stans av samarbeidsavtalen mellom ICA Norge og NorgesGruppen frem til endelig vedtak fattes.
19. april 2013

NorgesGruppen tar Konkurransetilsynets beslutning til etterretning.
– Vi vil nå gå grundig gjennom vedtaket for å vurdere hva vi vil gjøre videre, sier Tommy Korneliussen, konsernsjef i NorgesGruppen. 

Fakta om avtalen

  • Samarbeidsavtalen innebærer en samordning av distribusjon og logistikk mellom ICA Norge og NorgesGruppen.
  • ICA Norge vil fortsette å distribuere varer til egne butikker i Oslo, Akershus, Østfold og deler av Buskerud, Vestfold, Hedmark og Oppland, mens ASKO vil ivareta distribusjon i resten av Norge.
  • Avtalen innebærer også at NorgesGruppen ivaretar deler av ICA Norges innkjøp. Innkjøpssamarbeidet omfatter samtlige varegrupper med unntak av ICAs og NorgesGruppens egne merkevarer, ferske brød/bakevarer, visse ferskvarer og fersk fisk og sjømat.
  • Avtalen er tidsbegrenset og løper i fem år. Den er gjensidig oppsigelig.
  • Konkurransen mellom ICA Norge og NorgesGruppen mot forbruker vil fortsette som før.

For mer informasjon eller ytterligere kommentarer, ta kontakt med
Per Roskifte, Konserndirektør før kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf. 415 16 500