Tror fortsatt på fusjon mellom Norli og Libris

- Vi mener fortsatt at Konkurransetilsynet bør godkjenne den planlagte fusjonen mellom bokhandlerkjedene Norli og Libris, sier adm. direktør Nils Sund i Norli Gruppen og Morten Aas i Libris.
04. februar 2011

Konkurransetilsynet varslet i går kveld om at det kan bli aktuelt å gripe inn mot sammenslåingen. Etter tilsynets oppfatning blir konkurransen redusert i åtte lokale markeder dersom fusjonen blir gjennomført. Norli og Libris har i dag 178 bokhandler i Norge.

" Vi har hatt en konstruktiv dialog med Konkurransetilsynet etter at vår forhåndsmelding ble sendt 28. oktober i fjor. Denne dialogen vil nå fortsette. Dette er et komplisert materiale, og vi har forståelse for at tilsynet ikke tidligere har kunnet presentere for oss de betenkeligheter som de ser ved en sammenslåing, sier Nils Sund.
Vi vil i tiden frem til tilsynet skal fatte et endelig vedtak i saken, vurdere de betenkeligheter som tilsynet har kommet med og se på hvilke tiltak som skal iverksettes.

" Konkurransesituasjonen og den lave lønnsomheten i bokhandelsbransjen nødvendiggjør en konsolidering. Skal den tradisjonelle bokhandel kunne gi et enda bedre tilbud til kundene i fremtiden, må det legges til rette for en mer kostnadseffektiv drift. En sammenslåing mellom Norli og Libris vil derfor være til glede både for kundene og forfatterne.

" Vi registrerer at tilsynet ikke har lagt vekt på den totale markedsandelen i Norge og forholder oss til at de peker på åtte lokalmarkeder som vi nå vurderer nærmere, sier Morten Aas i Libris.


Etter konkurranseloven har selskapene 15 virkedager på å kommentere tilsynets varsel. Tilsynet har etter dette 15 virkedager til å treffe endelig vedtak i saken.