Trumf tapte i Høyesterett

Det ble i dag klart at Trumf tapte anken til Høyesterett i den såkalte Tripptrappstol-saken.
28. juni 2012

- Vi er først og fremst skuffet over dommen, sier styreleder Truls Fjeldstad i Trumf AS. - Det er samtidig godt å få en avklaring gjennom en rettskraftig dom fordi det har vært utydelige grenser. Det som har gjort saken spesiell er at patentet på stolen gikk ut i 1993, men dommen konkluderer altså at tripptrapp-stolen er et åndsverk og derfor har vern i lang tid fremover.

Trumf stanset salget av stolen umiddelbart etter at Stokke kontaktet dem for drøyt 3 år siden. Dommen får derfor ingen praktisk betydning.

- Vi tar til etterretning at retten opprettholder sitt standpunkt om at de ansatte i Trumf ”tok en bevisst sjanse” da de kjøpte inn og videresolgte Oliver-stolen. Vi må bare lære av dette og unngå slike situasjoner i fremtiden.

Henvendelser:

Truls Fjeldstad, styreleder Trumf AS, 915 50 158