Trygg transport av kjøttdeig

Norsk dagligvarebransje og kjøttbransje har i mange år transportert kvernet kjøtt på maks 4°C uten at det går utover mattryggheten.
14. november 2014

VG skriver i dag en artikkel om transport av kjøttdeig. Tekniske krav i EU-forordningene sier likevel at kvernet kjøtt, som for eksempel kjøttdeiger uten salt og vann, skal oppbevares og transporteres på maks 2°C til detaljist.

- Dette kravet er lite hensiktsmessige med tanke på norsk praksis for produksjon, pakking og distribusjon, sier kvalitetsdirektør i NorgesGruppen Inge Erlend Næsset.2°C-kravet vurderes ikke å ha noen praktisk betydning for mattryggheten eller kvaliteten til forbruker. 

En samlet norsk kjøtt- og dagligvarebransje har tidligere vært i dialog med norske myndigheter om temperaturkrav til visse typer ferskt kjøtt i gjeldende EU-forordninger. NorgesGruppen er positive til at denne dialogen tas opp igjen. Næringen og myndighetene diskuterte senest i 2010 ulike alternativer for å håndtere de tekniske og formelle utfordringene i regelverket, uten at man kom til en endelig konklusjon og sluttførte prosessen. 

- NorgesGruppen er opptatt av å etterleve lover og regler og levere trygge produkter med god kvalitet til våre kunder. Om man transporterer kjøttdeig uten salt på 4 grader eller 2 grader, representerer etter vårt syn ingen vesentlig forskjell for mattryggheten, legger Næsset til. 

En kjølekjede på 2 grader vil øke behovet for kjøling på lastebilene, som igjen vil bety økte miljøbelastninger i form av CO2-utslipp. Det vil koste mye i form av investeringer i nye kjølesystem og nye lastebiler. Et slikt krav vil også innebære kjøleskader på varer som ikke tåler så lav temperatur. Resultatet kan derfor bli at man må dele dagligvarene på ulike type lastebiler, avhengig av kjøletemperatur. Det vil bety flere lastebiler på veiene.