Trygt å spise kylling

Mattilsynet har slått fast at det ikke er farlig verken å ta i, eller spise kylling. Det er som alltid viktig å ha god hånd– og kjøkkenhygiene når man håndterer rått kjøtt.
08. desember 2014

Det er mye medieoppmerksomhet rundt antibiotikaresistente bakterier på kylling for tiden. I Nationen i dag, 8. desember, skriver Inge Erlend Næsset, veterinær og kvalitetsdirektør i NorgesGruppen, at kyllingen må friskmeldes.

NorgesGruppen ønsker å bidra gjennom et tett samarbeid med Nortura/Prior, vår hovedleverandør av kylling, og her er noen forslag til tiltak fra vår side:

 • Vi mener det i løpet av kort tid bør lages en plan for utfasing av koksidiostatika (Narasin/Monensin) i fôr til norsk fjørfe. Man bør samtidig tidfeste et mål om total utfasing.
 • Man må intensivere bekjempningstiltak mot ESBL hos norsk kylling og inkludere kinolonresistens i arbeidet.
 • Man må fortsette med dagens radikale bekjempningstiltak mot LA-MRSA hos norsk gris.
 • Myndighetene, i samarbeid med verdikjeden for mat, må etablere et helhetlig, koordinert forskningsprogram for antibiotikaresistens i matkjeden. 
 • Myndigheter og fagmiljøer må samarbeide om en balansert, tydelig og folkelig kommunikasjon rundt risiko og råd om kjøkkenhygiene

De seneste resultatene fra myndighetenes overvåkingsprogram viser høy forekomst av såkalte ‘ESBL’ og ‘kinolonresistente’ bakterier på norske kylling- og kalkunfileter. 

Antibiotikaresistente bakterier er som andre bakterier, de sitter på utsiden av kjøttet og dør når kjøttet stekes. Det er viktig å ha god hånd –og kjøkkenhygiene når man håndterer rått fjørfekjøtt.

NorgesGruppen følger saken tett. For NorgesGruppen er det viktig at kundene har full tillit til den maten vi selger i våre butikker.

Slik beskytter du deg mot uønskede bakterier i fjørfekjøtt (kalkun-og kyllingkjøtt)

 • Varmebehandle kjøttet godt, slik at bakteriene drepes.
 • Kjøttet skal være gjennomstekt/gjennomkokt.
 • Husk god hygiene når du håndterer rått fjørfekjøtt.
 • Vask hendene før og etter du håndterer kjøtt.
 • Bruk rene redskaper og kluter.
 • Bruk egne redskap/skjærefjøl/fat til rått kjøtt, husk grundig vask etter bruk
 • Hold rå og tillaget mat atskilt.
 • Ikke bruk samme redskap til salat og annen mat, som du bruker på kjøtt

Se mer informasjon på matportalen.no