- Utviklingen i landbruket går i feil retning

Det ønsker NorgesGruppen å formidle på seminaret til NHO Mat og Landbruk i dag. Seminaret tar opp både myter og oppfatninger om norsk matproduksjon og utfordringer verdikjeden står overfor.
05. desember 2012

Fra NorgesGruppen er det Odd Ture Wang, kategoriansvarlig for ferskvare, og Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk, som holder innlegg om muligheter for bønder og bondeeid industri.
- Vi ønsker å formidle at NorgesGruppen ser behovet for å styrke norsk matproduksjon, sier Odd Ture. Mangel på ulike kjøttslag medfører stort importbehov for storfe- og lammekjøtt. Dermed blir lønnsomheten i norsk jordbruksnæring stadig verre.

Odd Ture Wang mener at det haster å få på plass tiltak for å øke matproduksjonen, og presiserer at NorgesGruppen gjerne vil bidra.
NorgesGruppen vil selge mer kjøtt, og bøndene ønsker å produsere mer kjøtt.
- Vi må sette oss ned sammen for å finne løsninger på dette, mener Wang.

- Vi tror at blant annet bedre betaling for kvalitet er en av løsningene, samt mer langsiktige og forpliktende avtaler som gir stabilitet, sier han videre.
Betalingsviljen er høy, men kvaliteten må stemme overens med prisen. I dag blir varer priset lavere ut av butikk enn vi kjøper varene for. Hadde vi ikke gjort det ville voluma vært lavere i landbruket enn i dag, seier Wang.

Nationen har i dag intervju med Odd Ture Wang på side 11.