Varsel om vedtak fra Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet har i dag torsdag 13. februar gitt et varsel om vedtak i saken angående innkjøps- og distribusjonssamarbeidet mellom Ica og NorgesGruppen. Konkurransetilsynet varsler at det vil vurdere å nedlegge forbud mot gjennomføring av avtalen.
13. februar 2014

- Vi har i dag mottatt Konkurransetilsynets varsel. Vi vil nå grundig gjennomgå begrunnelsene i varselet og deretter vurdere hvordan vi forholder oss videre, sier konsernsjef i NorgesGruppen Tommy Korneliussen.

Kontaktperson i NorgesGruppen
Konserndirektør Per Roskifte: 41516500

Om avtalen
Ica og NorgesGruppen varslet januar 2013 Konkurransetilsynet om en 5-årig samarbeidsavtale om felles innkjøp og engrosleveranser for deler av Icas virksomhet.
19. april fattet Konkurransetilsynet vedtak om midlertidig opphør av samarbeidet mellom Ica og NorgesGruppen.