Vil bygge vindmøller

- Vindkraftverkene vil dekke opp mot 90 prosent av ASKOs behov for ren energi ved våre 12 lagerbygg rundt omkring i Norge, sier styreleder i ASKO og konserndirektør i NorgesGruppen, Torbjørn Johannson til dagens VG.
16. september 2013

ASKO har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge og drive fem vindmøller. Johannson presiserer at vindkraftverkene skal bygges for å nå miljøambisjonen om å bli klimanøytral. De fem vindmøllene har en kostnadsramme på 150 millioner kroner.
- Våre analyser av fremtidens kraftpriser tilsier at den type miljøinvesteringer blir lønnsomme og at det er de som investerer grønt som vil komme best ut økonomisk, sier Torbjørn Johannson til VG.

NVE opplyser at konsesjonssøknadene nå ligger til behandling i direktoratet, og at søknadene skal sendes på høring. Det skal avholdes et folkemøte i Gjesdal kommune, hvor vindmøllene er planlagt oppført.

Les mer om miljøambisjonen til NorgesGruppen