Vis matvett - ta vare på restematen!

Hvert år kastes 300 000 tonn mat som burde og kunne vært spist. Få med deg denne ferske info-filmen om temaet, så blir du kanskje flinkere til å ta vare på maten?
29. februar 2012

Både forbrukere, butikker og produsenter kaster altfor mye spisbar mat gjennom året. Næringslivet forsøker å bidra fra sin posisjon med prosjektet ForMat. Som et ledd i ForMats arbeid mot å nå målet om 25 prosent reduksjon av mengden nyttbar mat som blir kastet innen 2015, så er det nettopp lansert en informasjonsfilm om temaet. NorgesGruppen er en av støttespillerne bak filmen, og vi sprer den gjerne gjennom våre kanaler.

Besøk Matvett.no,  og lær matvett med Petter Schjerven!