Etisk handel

NorgesGruppen er bevisst sitt sosiale ansvar, og vår målsetning er å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn og miljø.

Et viktig aspekt ved sosial ansvarlighet er arbeidssituasjonen for arbeidstakerne som deltar i produksjon av de produkter som selges av NorgesGruppen.

For å tydeliggjøre våre holdninger overfor våre leverandører, våre egne ansatte og andre samarbeidsparter har NorgesGruppen vedtatt Etiske retningslinjer for leverandører. Disse retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente krav til arbeids- og menneskerettigheter så vel som andre egne etiske og miljømessige krav. Disse kravene er kontraktsfestet med alle sentrale leverandører.