Cybersikkerhet

Cybersikkerhet

Her følger en oversikt over våre sikkerhetskrav og forventninger til deg som leverandør.

Disse gjelder enten du leverer tjenester til NorgesGruppen IT og Digitale tjenester eller om du bruker vår infrastruktur for å levere tjenester til andre NorgesGruppen-selskaper.

Cybersikkerhet handler både om tekniske krav, men også om retningslinjer og risikovurderinger.

Vi forventer at du som leverandør har et proaktivt forhold til cybersikkerhet.

Les mer om våre forventninger her.

Dersom du har identifisert en sikkerhetstrussel som kan ha påvirkning på våre systemer, ta umiddelbar kontakt med brukerstøtte på telefon +47 951 29 999, eventuelt på e-post incidentmanagers@norgesgruppen.no.