Dyrevelferd

Dyrevelferd

NorgesGruppen skal bidra til å sikre at nasjonale krav innen dyrevelferd følges, både for det vi kjøper i Norge og det vi importerer.

Vi ønsker å være en pådriver, og derfor forplikter vi oss til å jobbe med kontinuerlig forbedret dyrevelferd i tett samarbeid med leverandører og primærprodusenter.

Vår ambisjon er å gi våre kunder trygghet for at alle produkter av egg, kjøtt og meierivarer i NorgesGruppens sortiment er basert på produksjon med god dyrevelferd, og ha de beste konseptene for de som ønsker mer.

Det settes krav om at våre leverandører skal iverksette tiltak for å redusere risiko for at dyrevelferdslovgining ikke opprettholdes. I tillegg forventer vi åpen og ærlig rapportering samt at leverandører skal aktivt være med på å påvirke til en bedre dyrevelferd.  Dette og flere krav og forventninger til dyrevelferd kan man lese om her.