Våre leverandører

Våre leverandører

NorgesGruppen samarbeider med 1 200 dyktige leverandører, små som store. Vårt mål er å tilby et best mulig vareutvalg til lavestmulig pris til kundene.

Våre kjedekonsepter har en sentral og tydelig posisjon hos norske forbrukere, og NorgesGruppen innehar en betydelig forbrukerforståelse og kjennskap til målgruppen. Kategoriutvikling står sentralt, og vi er grunnleggende positive til merkevarer i våre butikkhyller. Hvert år lanserer vi rundt 1 000 nye varelinjer i våre butikker, og reelle nyheter mottas med begeistring.

Hvert år forhandler vi sentralt med de største leverandørene.  I tillegg inngår vi avtaler lokalt og regionalt med mindre leverandører. Til sammen fører dette til et vareutvalg i våre butikker som samsvarer godt med forbrukernes ønsker og preferanser. En gjennomsnittlig KIWI-butikk har rundt 4 500 varelinjer, mens et stort supermarked som MENY kan ha hele 20 000 varelinjer.

Uansett størrelse på vareutvalget; alle varelinjene kjøpes inn av NorgesGruppens innkjøpsavdeling sentralt, for på den måten å sikre best mulig utvalg til best mulig pris - over hele landet og alltid med kundens interesser i fokus.

NorgesGruppen er opptatt av langsiktighet i avtaler og en tydelig investeringsvilje for vekst.

Vil du bli leverandør til NorgesGruppen, så finner du mer informasjon om hvordan vi jobber og søknadsskjema på disse leverandørsidene.