Rein kvalitet

Rein kvalitet

Det er bare to ting du kan spise idag som er det samme som for 10.000 år siden. Fisk fra Barentshavet og reinkjøtt. Reinen har eksistert dobbelt så lenge som vi mennesker, og opererer med sin egen bærekraft. Vi er bare med på å holde syklusen i gang.

Finnmark Rein er et reinslakteri eid av reineiere og Norges største produsent av reinkjøtt. De mottar rein fra utvalgte reineiere i Finnmark som driver i pakt med naturen, slik tradisjonen har vært i tusener av år.

Reinkjøtt er det letteste kjøttet å håndtere med suksess. Jo mindre du gjør, desto bedre blir det. Det er også et rødt kjøtt som ikke er en trussel mot hverken miljøet eller helsen.

Våre ambisjoner
I samisk kultur styrer reinen alt. Og reinen, ja, den gjør som den vil. Hvert år vandrer den opptil 600 kilometer langs de naturlige og urgamle flytteveiene mellom de ulike årstidsbeitene i Finnmark.

– Vår største utfordring er at vi jobber med ville dyr. Vi driver ikke et industrielt landbruk som er styrt i et fjøs. Samtidig har det blitt vår styrke, og vekket interessen fra både Michelin-restauranter og stjernekokker, sier Are Smuk Figved, administrerende direktør i Finnmark Rein.

Tips 1: 
Se det større bildet. Det som er din største utfordring kan også være din største styrke.

Våre muligheter
Reinkjøtt representerer en liten del av alt kjøtt som omsettes i Norge. Derfor handler det om å treffe de riktige kundene, som gjør at bærekraft betaler seg.

– Finnmark Rein står fast ved at sesong er sesong, og er sterk motstander av fôring, for da beveger vi oss bort fra filosofien om at det er dyret som bestemmer, sier han.

En annen måte å øke omsetningen på er å selge mer av dyret.
– Vi er det første slakteriet i Europa som ikke har avfall. Vi bruker alt, men ikke alt går til menneskemat, sier han.

Tips 2: 
Begynnelsen på slutten, er den dagen man begynner å stå i ro. Alle burde ha en tanke om å evig forbedre seg. Vær fornøyd der du er, men stå ikke i ro.

Vår framtid
Finnmark Rein har nådd frem i norsk dagligvare, og jobber nå målrettet med å nå ut over Norges grenser. 

– Vi skal utvide produksjonen til vår samiske slekt som holder til over hele nordkalotten. Reinkjøtt er ettertraktet, og framtiden er lys. Når jeg møter internasjonal matbransje og forteller om et dyr som lever fritt i naturen i temperaturer ned i 50 minus; der det ikke finnes en bakterie, og som er født under nordlyset, da blir det tårevått, sier han.

Tips 3:
Lær av det som er blitt gjort før deg, men ikke hør for mye på det etablerte. Driv på din egen måte, og våg å tenke annerledes.


 

 

 

Lokalmatprodusenter deler sine erfaringer

Lokalmatprodusenter deler sine erfaringer

Les magasinet Matlandet - tradisjon og nyskaping her.