Slik blir du en god lokalmatleverandør

Slik blir du en god lokalmatleverandør

Norske matbutikker blir bedre av gode lokalmatprodukter!

Selv om det har vært en fantastisk utvikling av lokalmat de siste årene, så ønsker vi i NorgesGruppen at salget skal fortsette å vokse i samme tempo.

Skal vi lykkes med målet om fortsatt vekst, er vi avhengig av dyktige og nyskapende produsenter rundt om i hele landet. For å lykkes som lokalmatprodusent, må du være kreativ, entusiastisk, sta og nøye.

NorgesGruppen har jobbet med lokalmat i en årrekke. I 2005 inngikk konsernet en samarbeidsavtale med KSL Matmerk. Blant annet skal alle varer med spesialitetsmerke få prøve seg i minst én av NorgesGruppens butikker. Opp gjennom årene har vi møtt svært mange dyktige lokalmatprodusenter og vi har også sett de som har møtt utfordringer. Summen av erfaringene gjør at vi kan gi noen gode tips til deg som vil bli en god lokalmatleverandør.

• Tenk marked! Er produktet relevant og viktig for den målgruppen du ser for deg? Er det unikt nok og er det behov for akkurat dette produktet?

• Har du sterk tro på produktet ditt? Smaker det himmelsk? Skiller det seg fra andre produkter på markedet?

• Er alle offentlige godkjennelser på plass? Du kan like eller mislike det, men for å selge mat i Norge må man tilfredsstille en del offentlige krav.

• Registrer varen(e) i dagligvarehandelens produktdatabase (EPD-basen administrert av Tradesolution). Trenger du hjelp til dette, så kan vi hjelpe deg.

• Registrer deg på www.lokalmat.no, felles kvalitetssikringssystem for lokalmat administrert av Matmerk.

• Ta en prat med lokalmatansvarlig i Norges­Gruppen for å diskutere muligheter, utfordringer og eventuell registrering.

Det aller viktigste er uansett at du elsker det du holder på med. Lidenskap er viktigere enn alt annet. Målet i seg selv må ikke være å bli en stor leverandør. Målet må være å lage en best mulig smaksopplevelse basert på lokale tradisjoner eller lokale råvarer.

Lykke til – Vi heier på deg!

Lokalmatprodusenter deler sine erfaringer

Lokalmatprodusenter deler sine erfaringer

Les magasinet Matlandet - tradisjon og nyskaping her.