HANDLEs tildelinger

HANDLEs tildelinger

NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE tildeler midler til prosjekter som sørger for en vesentlig bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden for mat. På denne siden finner du mer informasjon om prosjektene som har fått støtte.

Første tildelingsrunde, offentliggjort januar 2022

Reklima - norske klimatomater

Reklima eies av en gruppe bønder, og er ansvarlig for forskingsarbeidet ved Den Magiske Fabrikken ved Tønsberg, som tar inn matavfall og husdyrgjødsel og omdanner dette til biogass. Dette anlegget produserer nok grønn CO2 til produksjon av 40 000 tonn tomater, ved hjelp av husdyrgjødsel og matavfall fra industri og private.

I et bobleveksthus direkte knyttet til fabrikken tester Reklima ut produksjon av grønnsaker med gjødsel fra fabrikken, hageavfallskompost og vermikompost. Grønn CO2 fra biogassproduksjonen nyttes for å optimalisere fotosyntesen. Nå vil Reklima oppskalere denne produksjonen til et kommersielt nivå, i et prosjekt som sørger for å utnytte sirkulære avfallsressurser i produksjon av ny mat på en måte som virkelig monner.

Denne satsingen har fått støtte fra NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE.

Våren - norsk, plantebasert meierialternativ

Bondens vil starte lokal produksjon av plantebaserte meierialternativer - under navnet Våren - der norske råvarer benyttes. Gjennom denne satsingen vil de gi norske bønder en mulighet til å ta del i veksten i det plantebaserte segmentet, og gi forbrukerne mulighet til å velge norske råvarer også når de skal drikke plantebasert melk.

Denne satsingen har fått støtte fra NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE.

Nortura - mer lys, luft og plass for griser

Slaktegris har et stort aktivitetsbehov i form av utforsking, lek og sosiale aktiviteter. Nå vil Nortura gjøre endringer i eksisterende bygg for å gi grisene mer plass, lys og luft, på en mer bærekraftig måte enn i dag – blant annet med luftebalkonger.

Målet med prosjektet er å utvikle løsninger som lett kan adopteres av flere bønder.

Denne satsingen har fått støtte fra NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE.

Kysthagen - familiebedrift lager juice av grønnsaker som ellers kastes

Kysthagen er en familiebedrift på Veiholmen, Smøla, som jobber etter ideen om at det som i dag er matsvinn i stedet kan brukes til å lage velsmakende produkter. De har erfaring med småskalaproduksjon av juice fra gulrøtter som sorteres bort på grunn av feil form.

Nå vil de ta steget videre, gjøre produksjonen nasjonal, og utvikle flere produkter av det som ellers blir matsvinn (gulrøtter og andre grønnsaker som sorteres bort). Målet er å utnytte nærmere 100 % av biomassen som er matsvinn.

Denne satsingen har fått støtte fra NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE.

Tine - ta i bruk restråstoff fra melkeproduksjon

Målsetningen med prosjektet er å utvikle teknologi og prosesser for å se på grunnlaget for å etablere en framtidig kommersiell produksjon av mikrobielt alginat fra bestanddeler av melkeråstoffet.

Denne satsingen har fått støtte fra NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE.

Orkla - alternativer til karragenan

Et prosjekt for å finne alternativer til karragenan, uten at det går ut over opplevelsen av merkevaren og kvaliteten.

Denne satsingen har fått støtte fra NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE.

Mack Bryggerier - fange inn overskuddskarbon fra ølproduksjon

Når man produserer øl oppstår CO2 som et biprodukt av fermentering. Nå vil Mack gjennomføre karbonfangst på sitt eget anlegg, slik at de i stedet for å slippe ut CO2 fra produksjonen, kan fange og rense den, og bruke den til karbonering av egne drikker.

En slik sirkulær modell for utnyttelsen av egen CO2 vil – i tillegg til å redusere egne utslipp – erstatte den CO2 man i dag kjøper inn, som er produsert med fossil energi.

Denne satsingen har fått støtte fra NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE.

Kinginstituttet - kartlegge migrantarbeideres forhold

Forskningsprosjekt med dybdeintervjuer som skal ende i en rapport som ønsker å belyse hvilken risiko migrantarbeidere møter i rekrutteringsforløpet og dets konsekvenser. Målet er å styrke etisk og bærekraftig rekruttering.

Denne satsingen har fått støtte fra NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE.