Om HANDLE – NorgesGruppens bærekraftsfond

NorgesGruppen vil samarbeide tettere med resten av verdikjeden for mat og drikke, og har etablert bærekraftsfondet HANDLE. Fondet skal dele ut 100 millioner kroner frem til 2025, for å støtte prosjekter som gjør den norske verdikjeden for mat og drikke mer bærekraftig.
 

Verden står overfor store sosiale og miljømessige utfordringer, og vi har alle et ansvar for å bidra til gode løsninger. NorgesGruppen tror økt samarbeid i den norske verdikjeden for mat vil føre til raskere resultater, og har derfor etablert bærekraftsfondet HANDLE. Fondet støtter prosjekter som gjør den norske verdikjeden for mat og drikke mer bærekraftig.

– Hvert enkelt selskap i verdikjeden for mat kan gjøre mye alene, men gjennom økt samarbeid vil vi raskere klare å videreutvikle en grønnere produksjon. Gjennom HANDLE vil vi investere 100 millioner kroner de neste fire årene, i prosjekter som sørger for en vesentlig bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden for mat, sa konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen da fondet ble lansert.

Midlene som er satt av til HANDLE kommer i tillegg til investeringene konsernet allerede gjør i egne bærekraftsprosjekter.

Prosjekter innen miljø, helse eller mennesker

NorgesGruppens hovedområder innen bærekraft er miljø, helse og mennesker. Det er prosjekter innen disse områdene fondet vil støtte. Emballasje, matsvinn, og sunnere eller grønnere produktutvikling er noen eksempler. Alle aktører som har et relevant prosjekt eller en idé, og som vil samarbeide med NorgesGruppen, oppfordres til å søke.

– Vi er på utkikk etter konkrete prosjekter innen områdene miljø, helse eller mennesker, som vil gi resultater i bærekraftig retning i minimum to ledd av verdikjeden for norsk matproduksjon, sier bærekraftsdirektør Signe Bunkholt Sæter, og legger til at hun håper fondet også vil inspirere til gode ideer.

 

HANDLE – NorgesGruppens bærekraftsfond

NorgesGruppens bærekraftsfond er det første av sin art i det norske matmarkedet. Alle aktører som har et relevant prosjekt, og som vil samarbeide med NorgesGruppen, kan søke om midler til bærekraftsprosjekter innen områdene miljø, helse eller mennesker.

HANDLE skal støtte prosjekter som skaper en vesentlig bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden.

Bærekraftsfondet har et tildelingsutvalg som har det overordnede ansvar for utlysning av søknader, samt tildeling av midler til prosjekter. Dette utvalget fastsetter rammen for utlysning av søknadsrunder. Fondet har også et fagutvalg som gir innspill til tildelingsutvalget på aktuelle bærekraftsområder. Tildelingsutvalget og fagutvalget er satt sammen av intern kompetanse fra NorgesGruppen, og ekstern ressurs med bred kompetanse på bærekraft.