Om Handle - NorgesGruppens bærekraftsfond

NorgesGruppen ønsker å samarbeide tettere med resten av verdikjeden for mat , og etablerer et bærekraftsfond på 100 millioner kroner.

Verden står overfor store sosiale og miljømessige utfordringer, og vi har alle et ansvar for å bidra til gode løsninger. NorgesGruppen tror økt samarbeid i den norske verdikjeden for mat vil føre til raskere resultater, og lanserer derfor bærekraftsfondet Handle.  

– Hvert enkelt selskap i verdikjeden for mat kan gjøre mye alene, men gjennom økt samarbeid vil vi raskere klare å videreutvikle en grønnere produksjon. Gjennom Handle vil vi investere 100 millioner kroner de neste fire årene, i prosjekter som sørger for en vesentlig bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden for mat, sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen.

Midlene som er satt av til Handle kommer i tillegg til investeringene konsernet allerede gjør i egne bærekraftsprosjekter.

Prosjekter innen miljø, helse eller mennesker

NorgesGruppens hovedområder innen bærekraft er miljø, helse og mennesker. Det er prosjekter innen disse områdene fondet vil støtte. Emballasje, matsvinn, og sunnere eller grønnere produktutvikling er noen eksempler. Alle aktører som har et relevant prosjekt eller en idé, og som vil samarbeide med NorgesGruppen, oppfordres nå til å søke.

– Vi er på utkikk etter konkrete prosjekter innen områdene miljø, helse eller mennesker, som vil gi resultater i bærekraftig retning i minimum to ledd av verdikjeden for norsk matproduksjon, sier bærekraftsdirektør Signe Bunkholt Sæter, og legger til at hun håper fondet også vil inspirere til gode ideer.

Er du en aktør i verdikjeden for mat, og har et relevant prosjekt - søk her! 
Fristen for den første søknadsrunden er 15. november 2021. 

 

Handle – NorgesGruppens bærekraftfond

NorgesGruppens bærekraftfond er det første av sin art i det norske matmarkedet. Alle aktører som har et relevant prosjekt, og som vil samarbeide med NorgesGruppen, kan nå søke om midler til bærekraftsprosjekter innen områdene miljø, helse eller mennesker. Etter en utvelgelsesprosess vil den første tildelingen skje i desember.

Handle skal støtte prosjekter som skaper en vesentlig bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden.

Bærekraftfondet har et tildelingsutvalg som har det overordnede ansvar for utlysning av søknader, samt tildeling av midler til prosjekter. Dette utvalget fastsetter rammen for utlysning av søknadsrunder. Fondet har også et fagutvalg som gir innspill til tildelingsutvalget på aktuelle bærekraftområder. Tildelingsutvalget og fagutvalget er satt sammen av intern kompetanse fra NorgesGruppen, og ekstern ressurs med bred kompetanse på bærekraft.