Søknadskjema NorgesGruppens bærekraftsfond

Her kan du sende inn søknad om midler til bærekraftige prosjekter

Prosjekter som får tildeling, må som minimum innfri følgende kriterier:

• Prosjektet skal svare ut tematikk innen miljø, helse eller mennesker
• Prosjektet skal bidra til resultater i minst to deler av verdikjeden, hvorav NorgesGruppen er en av aktørene

FRIST FOR Å SØKE STØTTE FRA HANDLE ER 1. NOVEMBER 2022.

Har prosjektet mottatt eller søkt finansiering fra andre støtteordninger?
Rapportering