Søknadskjema NorgesGruppens bærekraftsfond

NorgesGruppen vil samarbeide tettere med resten av verdikjeden for mat og drikke, og har etablert bærekraftsfondet HANDLE. Fondet skal dele ut 100 millioner kroner frem til 2025, for å støtte prosjekter som gjør den norske verdikjeden for mat og drikke mer bærekraftig.

 

Her kan du sende inn søknad om midler til bærekraftige prosjekter.

Prosjekter som får tildeling, må som minimum innfri følgende kriterier:

• Prosjektet skal svare ut tematikk innen miljø, helse eller mennesker
• Prosjektet skal bidra til resultater i minst to deler av verdikjeden, hvorav NorgesGruppen er en av aktørene

FRIST FOR Å SØKE STØTTE FRA HANDLE ER 1. NOVEMBER 2023.

Har prosjektet mottatt eller søkt finansiering fra andre støtteordninger?
x
Rapportering