Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse

NorgesGruppen er opptatt av god virksomhetsstyring som skal bidra til å gi tillit til konsernet, og høy verdiskapning over tid.

 

Integritet og etisk standard i alle ledd av konsernets virksomhet er av vesentlig betydning for opprettholdelse av konsernets tillit. NorgesGruppen følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, som utgis av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse, og regnskapslovens § 3-3b.

Styret er ansvarlig for konsernets eierstyring og selskapsledelse. På denne siden vil du finne hovedtrekkene i NorgesGruppens prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i henhold til de 15 punktene i anbefalingen.

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) utgir den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Den gjeldende anbefalingen ble gitt ut 17. oktober 2018. 

NUES har åtte medlemmer: Den norske Revisorforening, Eierforum, Finans Norge, Norske Finansanalytikeres Forening, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo Børs, Pensjonskasseforeningen og Verdipapirfondenes forening.

Du kan se den fullstendige anbefalingen på NUES sin hjemmeside.