Bærekraftig fiskeri

Bærekraftig fiskeri

I NorgesGruppen vil vi gjøre det lett for kundene våre å ta sunne valg, derfor jobber vi for å selge stadig mer fiske- og sjømatprodukter. Vi har et mål om at 100 % av sjømatproduktene vi omsetter skal være fra bærekraftige bestander, og produsert med ansvarlige fangst- og oppdrettsmetoder.
 

Å øke salget av fisk og annen sjømat har lenge vært et mål for NorgesGruppen. Satsinger som MENYs Fisketirsdag, Ukens sunnere middag, Helgens skalldyrdestinasjon, KIWIs Sunnhetslotteri, nye fiskevarianter og kampanjer har bidratt til å øke salget gjennom flere år.

Laks, torsk, reker og makrell er de fire største artene i NorgesGruppens butikker, men det selges også mange andre arter; som scampi, argentinsk villreke, kamskjell, kreps, blåskjell, hummer, akkar og sjøkreps. Som del av fiskerinæringens verdikjede har NorgesGruppen en mulighet – og et ansvar – for å velge bærekraftige råvarer fra havet og oppdrettsnæringen. Et fiskeri med utgangspunkt i bærekraftige beskatningsmønstre vil sikre at fremtidige generasjoner skal kunne nyte sunn og god sjømat.

Bærekraftig beskatning

Det meste av sjømatproduktene i våre butikker kommer fra norsk sektor, men det tilbys varer fra alle de store verdenshavene. Dette kan by på utfordringer for bærekraftaspektet, siden sjømatsektoren i noen deler av verden har store utfordringer innenfor menneskerettigheter og slavearbeid. I tillegg gjør noen fangstmetoder skade på havbunnen, og gir relativt mye bifangst av truede arter som skilpadder og hai.

Som følge av dette skal fangstområder utenfor norsk sektor særlig risikovurderes i henhold til god forvaltningspraksis, miljø og arbeidstakerrettigheter. Vi har et mål om å være en pådriver for mer bærekraftig ressursutnyttelse, gjennom initiativ og prosjekter, for at den samlede belastningen på det marine miljøet reduseres.

NorgesGruppen skal …

… risikovurdere all importert fisk og sjømat.

… støtte og bidra til utviklingen av internasjonale sertifiseringsordninger som ASC og MSC.

… være en pådriver for en mer bærekraftig fiskeri- og oppdrettsnæring.

På våre egne merkevarer – som utvikles og markedsføres av UNIL – gjennomfører vi risikovurdering av alle produkter. Alle risikoprodukter innenfor fisk- og sjømat (for eksempel surimi, tunfisk, scampi), eller produkter fisket i et område med lav kontroll over arbeidsforhold og ressurser, skal ha ASC/MSC-sertifisert råvare. Opprinnelse på råvarer må alltid dokumenteres.

Norsk laks hos NorgesGruppen

Norsk fiskeproduksjon er blant verdens mest bærekraftige. Forholdet til våre norske leverandører, som leverer råvarer fra norsk sektor, baseres på en forutsetning om at de følger retningslinjene og kravene norske myndigheter stiller til produksjonen.

Også norsk produksjon kan imidlertid møte utfordringer; innenfor lakseproduksjon kan dette være dødelighet, lakselus, rømming fra anlegg og fôrsammensetning. Vi har en klar forventning til at produsentene prioriterer disse områdene, og følger opp dette direkte med våre leverandører. For at norske forbrukere – og våre kunder – skal fortsette å ha tillit til norske fisk- og sjømatprodukter, er en fortsatt satsing på bærekraftig produksjon helt grunnleggende.

Alle egne tunfiskprodukter er MSC-sertifisert

I 2019 ble First Price-tunfisk på boks MSC-sertifisert. Med dette er alle tunfiskprodukter fra våre egne merkevarer Eldorado og First Price MSC-sertifiserte.

Det er store miljømessige og sosiale utfordringer knyttet til fangst og produksjon av tunfisk. Unil, selskapet som utvikler NorgesGruppens merkevarer, har i flere år jobbet for å sikre at våre tunfiskprodukter er fisket og produsert på en forsvarlig måte. Blant annet ved å signere «Deklarasjonen for sporbarhet på tunfisk 2020» (Tuna 2020 Traceability Declaration) sammen med mer enn 50 ledende internasjonale sjømatselskaper. Ved å støtte denne erklæringen er vi forpliktet til å bidra til å hindre urapportert og uregulert tunfisk fra å komme på markedet; blant annet gjennom å fremme sporbarheten på tunfisk i våre egne merkevarer.

Slik jobber NorgesGruppen med leverandørene

Slik jobber NorgesGruppen med leverandørene

NorgesGruppen har årlig oppfølging av alle leverandører for å sikre god kvalitet og unngå kritikkverdige forhold. For leverandørene med over 10 millioner kroner i årlige innkjøp, jobber vi med konkrete prosjekter innen bærekraft, og med strategiske samarbeidspartnere har vi satt felles, langsiktige mål.