Fornybart drivstoff

Fornybart drivstoff

For at NorgesGruppen skal være en klimanøytral virksomhet må vi ha en bærekraftig distribusjon. Den viktigste faktoren er transporteffektivitet, det vil si at det er høyest mulig fyllingsgrad av varer på bilene. Valg av drivstoff er også viktig. Derfor vil vi benytte 100 prosent fornybart drivstoff i inngående og utgående distribusjon.

 

ASKO hadde tidligere mål om at distribusjonsleddet utelukkende skulle benytte fornybart drivstoff i løpet av 2020. Vi ser nå at det vil ta lenger tid å nå dette målet. Hovedårsaken er at vi ikke ønsker å benytte drivstoff som inneholder palmeolje. I dag er det imidlertid svært liten tilgang til biodrivstoff uten palmeolje som fungerer under kalde forhold. I tillegg kreves det mye testing av ny motorteknologi og nye former for biodrivstoff for å sikre tilstrekkelig trekkraft, rekkevidde og langsiktig tilgang til valgt drivstoff må også sikres.

Vi fortsetter å ha et kontinuerlig trykk på å ta i bruk stadig mer klimavennlig drivstoff i takt med at de teknologiske og økonomiske barrierene senkes.  Som følge av dette har ASKO tatt i bruk bioetanol, biogass, hydrogen og elektrisitet, og investert i tankanlegg for biodrivstoff ved alle sine anlegg, de siste årene.

Klimanøytral innen 2026
ASKO – NorgesGruppens engros- og distribusjonsselskap – har en ambisjon om å distribuere dagligvarer utelukkende med biler drevet av fornybar energi innen 2026, og har de siste årene tatt i bruk hydrogen og elektrisitet som drivstoff. Selskapet jobber også med utvikling av selvgående, elektriske transportferger som skal krysse Oslofjorden.

Selskapet har igangsatt et hydrogenprosjekt. I 2017 åpnet ASKO et banebrytende produksjonsanlegg for hydrogen på Tiller i Trondheim. Dette anlegget produserer én million kilowatt timer med elektrisitet fra 9 000 kvadratmeter solceller på taket.

En del av denne fornybare energien benyttes til å produsere hydrogen, som kan fylles på lastebiler, personbiler og trucker. I 2019 fikk dermed ASKO-medarbeidere i Trondheim levert 13 nye hydrogenbiler fra Toyota som firmabiler, og i januar 2020 tok selskapet i bruk verdens første hydrogendrevne lastebiler. De nye bilene drives elektrisk med strøm fra brenselsceller som benytter hydrogen som drivstoff.

De fire lastebilene som er satt i drift, har en rekkevidde på 500 kilometer med totalvekt 26 tonn. Lastebilene er produsert av Scania med støtte fra blant annet ENOVA.

Hydrogenteknologi har et stort potensial som et bærekraftig alternativ for lastebiler på lengre distanser, mens batterielektriske lastebiler kan egne seg for mer bynær distribusjon. ASKO tester også ut denne løsningen, og har har fire elektriske lastebiler til sin distribusjon i Oslo

Høy transporteffektivitet gir bærekraftig distribusjon
ASKO har jobbet planmessig i mer enn 20 år for å effektivisere transporten gjennom bedre plassutnyttelse på bilene i distribusjonsflåten.  Det vil si at færrest mulig biler skal transportere mest mulig varer. Flere varer på samme bil har økt fyllingsgraden på hver bil, og dermed redusert antall biler og tilhørende utslipp. Dette arbeidet har resultert i at CO2-utslippene per transportert varevolum er redusert med 69 prosent i perioden 2008–2019.

NorgesGruppen jobber blant annet med å forbedre emballasjen på produkter for å øke fyllingsgraden på bilene. 

Du kan lese mer om hvordan ASKO jobber med bærekraftig distribusjon her.