HFK

HFK

På veien mot å bli en klimanøytral virksomhet skal NorgesGruppen eliminere alle utslipp av hydrofluorkarboner (HFK). Utfasing av HFK, og utskifting av anlegg med høy sannsynlighet for lekkasjer, gjør at våre utslipp av HFK allerede er redusert med 73 % siden 2010.

HFK er en fellesbetegnelse for hydrofluorkarboner, en gruppe fluorholdige gasser med kraftig klimaeffekt. HFK er et vanlig kuldemedium i kjøle- og fryseanlegg og varmepumper, men de skal nå fases ut av anlegg i EU og Norge. Et forbud mot HFK-baserte kjøleanlegg, grunnet fare for lekkasjer, inntrer i 2030.

NorgesGruppen skal dermed eliminere bruk og utslipp av kuldemedier (HFK-gasser) fra butikker og lagre innen 2030. NorgesGruppens ulike profilhus og butikker startet overgangen til naturlige kuldemedier i 2011, og i 2013 besluttet vi å ikke installere nye anlegg basert på HFK. Kombinert med utskifting av anlegg som har vært sårbare for lekkasjer, har dette redusert utslippene av HFK med 73 prosent mellom 2010 til 2018.

Flere av NorgesGruppens profilhus vil ha eliminert bruken av HFK lenge før 2030. Et av profilhusene, KIWI, hadde opprinnelig satt som mål å bytte ut HFK (hydrofluorkarboner) med et naturlig og mer miljøvennlig kuldemedium innen 2028. Kjeden er imidlertid foran planen; innen 2025 skal alle de 671 KIWI-butikkene være over på det naturlige kuldemediet CO2. Meny vil også ha byttet ut 90 prosent av sine gamle kjøleanlegg innen 2025.

Dette tiltaket gir stor miljøeffekt, siden utslipp av drivhusgasser gjennom lekkasjer fra tradisjonelle kjøleanlegg øker drivhuseffekten. Samtidig gjør bruken av den naturlige og energieffektive gassen CO2 som kuldemedium at butikkene får redusert sitt energiforbruk.

Tempoet i utfasingen av HFK-anleggene avhenger av både økonomi og miljøhensyn. Vi prioriterer utskifting av anlegg med potensial for høye eller gjentatte lekkasjer. Det kan være økonomisk og miljømessig fornuftig å reparere og gjenbruke anlegg med liten fare for lekkasjer i stedet for å erstatte dem.

CO2 – et bærekraftig valg for kuldemedier
Gassen som brukes i de nye kjøleanleggene i butikkene er CO2. Denne gassen har ingen ozonnedbrytende effekt (som HFK) og svært liten klimapåvirkning når den brukes som kjølemedium. I tillegg er de nye kjølediskene ekstra isolert. Slik blir det mindre kuldetap, og en jevnere temperatur på varene. Fryse- og kjøledisker i butikken får dessuten LED-belysning og lokk og dører som reduserer kuldebehovet.