Matsvinn

Matsvinn

NorgesGruppen mener det er problematisk å kaste mat, både miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk. Vi har derfor jobbet i flere år med å redusere matsvinn i egen virksomhet og verdikjede. Siden 2015 har vi kuttet rundt 30 prosent av matsvinnet, og vi er på god vei mot målet om en halvering innen 2025.

Å kaste mat er feil – både etisk, miljømessig og økonomisk. I Norge er likevel det årlige matsvinnet rundt 390 000 tonn. I juni 2017 inngikk derfor myndighetene en avtale med både NorgesGruppen og en rekke andre matvareaktører – fra produksjon til servering og dagligvare – om å halvere matsvinnet innen 2030.

I NorgesGruppen har vi satt et høyere mål: Vi skal halvere vårt matsvinn innen 2025 sammenlignet med 2015. Vi er på god vei til å nå dette målet, gjennom en rekke tiltak.
Tilbake i 2005 samlet NorgesGruppen avfallshåndteringen fra de ulike butikkene i et felles system, det gjorde at konsernet fikk større innsikt i de samlede volumene på matavfall. Kort tid etter begynte vi arbeidet med å kartlegge omfanget, for så å introdusere fornyede og forbedrede rutiner og løsninger for å redusere matsvinnet.

NGFLYT – smarte bestillingsrutiner og optimal vareflyt
For å forhindre matsvinn er det viktig at varer får lengst mulig tid hos forbruker og minst mulig tid på våre lager. I 2017 åpnet ASKOs nye sentrallager i Vestby med roboter, kraner, baner, totalt 9 000 motorer og utstyr tilsvarende 400 lastebiler med reoler. Det bidrar til en mer effektiv håndtering av ferske varer som gir raskere rullering i verdikjeden og bedre holdbarhet til kunden. Det nye lageret har så langt forbedret holdbarheten til ferske kjølevarer med opp til en hel dag.

Vårt verktøy for automatisk varebestilling og driftsstøtte, NGFLYT, bidrar til mindre overproduksjon, riktige volum til butikk og mindre i retur. Dette har vært det viktigste grepet for å redusere matsvinn. Det gjør at butikkene foretar riktige bestillinger, og at de kan holde matsvinnet nede. Butikkene har kort og godt akkurat det som etterspørres i hyllene – ikke for mye og ikke for lite. NGFLYT har en funksjon som varsler når en vare nærmer seg utløpsdato, slik at kjøpmannen har mulighet til å senke prisen.

Nedprising og datovarsling
Det mest effektive tiltaket for å redusere matsvinn har vært å prise ned varer som nærmer seg utgått på dato i butikkene. Systematisk nedprising, som nå gjennomføres av alle kjedene, er hovedårsaken til matsvinnreduksjonen i NorgesGruppen. Nedprising har tradisjonelt vært en manuell jobb i butikk, der ansatte har måttet følge med på hver enkelt vare. Det er tidkrevende og vanskelig å få presist.  Derfor har NorgesGruppen utviklet et datovarslingssystem som beregner beholdning i butikk. Vi jobber videre for å kunne integrere holdbarhetsdatoene i selve strekkodene på produktene. Det vil gjøre det enda lettere for butikker å holde nøyaktig, oppdatert oversikt for å forhindre matsvinn.  MENY samarbeider med overskuddsmat-appen «Too Good To Go», og Joker og SPAR med overskuddsmat-appen «Throw No More».

Matsentralen og Matvett
Vi utfordret tidlig myndighetene og bransjen til å øke innsatsen mot matsvinn.
Det gjorde vi blant annet gjennom etableringen av Matsentralen. NorgesGruppen var en av initiativtakerne til etableringen av Matsentralen i Oslo 2010, og støtter fremdeles Norges sju matsentraler med både mat og finansiering.

NorgesGruppen tok også initiativet til bransjesamarbeidet Matvett. I januar 2017 var NorgesGruppen og Matvett initiativtakere for «KuttMatsvinn 2020», en bransjeavtale for serveringsbransjen der målet var å kutte matsvinnet med 20 prosent innen 2020. Over 2 000 bedrifter har sluttet seg til avtalen.

Tilleggsmerking av holdbarhetsdato
Nærmere 60 prosent av det kartlagte matsvinnet i Norge kommer fra husholdninger. Vi ser det som en viktig oppgave å tilrettelegge for at våre kunder kan kaste mindre mat. Et tiltak har vært å innføre tilleggsmerking av holdbarhetsdato på produkter. Selv om en vare er forbi «best før»-datoen, betyr ikke det at man ikke kan spise den.

I 2017 etablerte vi et «Se, lukt, smak»-merke for å oppfordre flere til å bruke sansene sine før de kaster mat som er forbi «best før»-dato. UNIL, som leverer NorgesGruppens egne merkevarer som Jacobs Utvalgte, Eldorado og FirstPrice, er den første bransjeaktøren som systematisk har innført «Se, Lukt, Smak»-merket på sine produkter. I 2018 samlet store deler av bransjen seg rundt den frivillige tilleggsmerkingen «Ofte god etter».

Produktutvikling
Mange av dagens produkter er tilpasset større husholdninger, noe som fører til at mindre husholdninger kaster mer mat enn nødvendig. Ved å utvikle produkter som passer flere av våre kundesegmenter ønsker NorgesGruppen å hjelpe kundene våre med å redusere sitt matsvinn. Eksempler er mindre og mer fleksible middagsløsninger, og Bakehusets «Våre minste brød» som er en tredjedel mindre enn vanlige brød. Kjedene har også gjort om på sine kampanjer. KIWI har kjørt «1 for 1»-kampanjer, og MENY og Spar har valgt å slutte med «3 for 2»-kampanjer på korttidsholdbare varer.

Økt bevissthet blant kunder
I 2018 gjennomførte Østfoldforskning og NorgesGruppen «Matsvinneksperimentet», der fire familier kartla matsvinn i egen husholdning. Sammen med kjøpmenn fra MENY, KIWI, Joker og Spar fant de tiltak for kutte matsvinnet. Eksperimentet viste at med enkle grep klarte familiene å redusere sitt matsvinn med opptil 70 prosent på fire uker. Du kan lese mer om det her

Dyrefôr og biodrivstoff
NorgesGruppens mål er at maten vi selger skal presses oppover i avfallshierarkiet. Det betyr at mest mulig mat skal gå til mennesker. Brød, frukt og grønt er de varene det blir mest svinn av. Når vi ikke klarer å selge eller donere denne overskuddsmaten, ønsker vi at det går til dyrefôr og produksjon av biodrivstoff. NorgesGruppen har gjennom sine renovatøravtaler sikret at matavfallet fra majoriteten av butikkene utnyttes til biogassproduksjon. Videre sorterer de fleste av våre butikker ut brød og bakevarer og sender dette i retur med bakerbilen slik at det kan utnyttes som dyrefôr.
Se også vårt faktaark om matsvinn