Sertifiseringer og merkeordninger

Sertifiseringer og merkeordninger

I NorgesGruppen har vi over 50 000 merkevarer i vårt sortiment, og flere tusen leverandører. Uansett prisklasse eller produktkategori, er vårt mål at produksjon og produkt skal være i henhold til definerte bærekraftsmål. Derfor tar vi selv del i, og kjøper inn varer med, ulike sertifiseringer og merkeordninger.
 

Sertifiseringer og merkeordninger skal vise kundene at varene de kjøper oppfyller visse krav til bærekraft ved produksjon og/eller produktegenskaper. Disse kravene sørger i seg selv også for ordnede produksjonsforhold i verdikjeden. Et eksempel er Svanemerket. Dette forteller forbrukerne at produktet ikke inneholder skadelige kjemikalier. Samtidig forteller det oss at produsenten kontrollerer bruken av kjemikalier i produksjonen. En viktig effekt av de kravene som defineres av de ulike sertifiserings- og merkeordninger er at de driver områdene de berører i stadig mer bærekraftig retning. 

Ulike trygghetsgrad

For noen sertifiseringsordninger kan vi med svært høy sikkerhet si at de definerte kravene er møtt. Andre ordninger tar for seg så komplekse områder at det er vanskelig å gi garantier. Av denne grunn kan noen sertifiseringsordninger møte kritikk.  Sertifiseringsordninger som skal sikre menneskerettigheter er et eksempel på dette. Vi vet at noen produkter med slike sertifiseringer kommer fra områder der det er komplekse og utfordrende forhold – for eksempel når det gjelder barnearbeid. Disse ordningene er i seg selv heller ikke perfekte.

Vi mener allikevel at det er å foretrekke å benytte seg av disse; de bidrar til at mange fattige bønder får en bedre hverdag, og reduserer risiko for barnearbeid betydelig. De er ikke minst med på å drive endring, og setter søkelys på viktige utfordringer.  

Samarbeidsmøter for å følge opp

Merkeordningene MSC og ASC skal sikre ansvarlig produksjon av fisk og sjømat – ikke minst når det er snakk om import fra enkelte deler av verden. Vi kjøper kun ASC-sertifisert scampi, og MSC-sertifisert tunfisk, til våre egne merkevarer. Vi stoler på disse sertifiseringsordningene, men vet at det også innenfor disse ordningene finnes unntak og avvik. Vi gjør derfor også egne vurderinger av leverandørene for å sikre at deres produkter er bærekraftige.

Når vi støtter disse sertifiseringsordningene, betyr det at vi samtidig har et ansvar for å påvirke og samarbeide med disse. Derfor har vi jevnlige møter med de store ordningene, og gir jevnlige innspill når de gjennomgår sine standarder.

SSCI

NorgesGruppen støtter utviklingen av The Sustainable Supply Chain Initiative (SSCI), som er utviklet av Consumer Goods Forum for å gi en uavhengig vurdering av sertifiseringsordninger på områdene for sosiale forhold og menneskerettigheter. SSCI er fremdeles i startfasen, men vi ønsker velkommen et slikt uavhengig verktøy som kan vurdere enkelte sertifiseringsordningers evne og standarder opp mot definerte minimumskriterier.

 

Sertifiseringer – helse

imagexdxdu.png

Asthma Allergy Nordic

Dette symbolet viser at produktet ikke inneholder parfyme og at det er gjennomført en kritisk vurdering av innholdet. Produkter med Asthma Allergy Nordic-logoen anses å være gunstige for de som lider av astma, allergi eller annen følsomhet – og for alle andre som ønsker å unngå parfymer og allergener.

imageflk6.png

Nøkkelhullet

Nøkkelhullet er en offentlig merkeordning for matvarer. Merkeordningen skal gjøre det enkelt å velge sunnere matvarer som inneholder mer fiber og fullkorn og mindre fett, sukker og salt. Innenfor hver matvaregruppe er det satt ulike kriterier for innholdet av disse næringsstoffene.

imaged7npj.png

Oeko-Tex - Trygge Tekstiler 

Produkter merket med Trygge Tekstiler skal ikke inneholde allergifremkallende eller kreftfremkallende fargestoffer. Merket gir også en garanti for at produktene er testet for innhold av klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser mm.
Du finner merket på tekstiler som klær og håndklær.

imagehk20m.png

Brødskalaen

Merkeordningen “Brødskalaen” er utviklet for å gjøre det lettere å fastslå grovheten på brød. Brødskalaen viser hvor mange prosent hele korn, sammalt mel og kli det er i brødet i forhold til total melmengde. På emballasjen finner du et brødskalasymbol, samt grovhetsgrad angitt i prosent (%).

Sertifiseringer for å beskytte miljøet

imaget67v9.png

FSC

FSC-merket stiller krav til at skogdriften produktet stammer fra ikke fører til avskoging, at hogsten forgår kontrollert og tar hensyn til lokalbefolkning.

imagejkvr3.png

Debio

Debio-merket er det offisielle norske økologimerket, det gir en garanti for at en vare er økologisk dyrket.

imagepr3jl.png

Svanemerket

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Svanen stiller miljøkrav til produkter i et livssyklusperspektiv, fra uttak av råvare, under produksjon, under bruk og til produktet som avfall.

image2eu0q.png

MSC

MSC (Marine Stewardship Council) er et miljømerke for fisk- og sjømatprodukter. Merket garanterer at produktet kommer fra bærekraftig fiskeri.

imagekm21.png

ASC

ASC (Aquaculture Stewardship Council) er et miljømerke for oppdrettsfisk og oppdrettssjømat. Merket garanterer at produktet kommer fra bærekraftig oppdrett.

Rettferdig handel

image543ki.png

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance er en internasjonal ideell organisasjon som jobber i skjæringspunktet mellom næringsliv, jordbruk og skog. Målet er å gjøre bærekraftig virksomhet til den nye normalen. Rainforest Alliance jobber for å beskytte skogene, forbedre levebrødene til bønder og skogssamfunn, fremme deres menneskerettigheter og redusere klimakrisen. Merk: I 2020 slo UTZ seg sammen med Rainforest Alliance, derfor er UTZ-merket erstattet av Rainforest Alliances symbol.

imagem4fxp.png

Fairtrade

Gjennom krav til råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet, bidrar produksjon og handel etter Fairtrade-standardene til et mer bærekraftig jordbruk og bedre liv for bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin-Amerika.