Hva, hvordan & med hvem

Hva, hvordan & med hvem

I vårt arbeid med sunnhet og folkehelse har vi tre fokusområder: Hva vi selger, hvordan vi gjør det og strategiske samarbeid.

 

Hva vi selger

Sammen med våre leverandører jobber vi med å optimalisere sammensetningen av vårt produktsortiment, produktreseptene og hvordan produktene er pakket inn. Vi skal ha et godt utvalg av sunne produkter i alle kategorier, og drive kategoriutviklingen i sunnere retning. Vi benytter og støtter opp om merkeordningen «Nøkkelhullet».

Gjennom Unil, selskapet i NorgesGruppen som utvikler og markedsfører våre egne merkevarer, jobber vi jevnlig med å utvikle nye produkter, og videreutvikle eksisterende produkter, med mindre sukker, salt og mettet fett – ikke minst på bestselgere og volumprodukter. Vår egen lavprislinje FirstPrice har stått i fokus for dette arbeidet de siste årene. Kundene skal kunne velge produkter som er rimelige, men samtidig gode og sunne.

Brød er en sentral del av kostholdet for mange nordmenn. Bakehuset, vårt eget bakeri som leverer brød til butikkene i NorgesGruppen, har samme fokus. I tillegg til å gjøre bestselgere som «hverdagskneipen» grovere, og redusere saltinnholdet i alle brød, introduserer også Bakehuset stadig nye, ekstra grove brød – blant annet i samarbeid med treningsprofilen Funkygine.

I arbeidet med forpakninger ser vi blant annet på størrelser, og porsjoneringen av disse. Vi introduserer mindre pakninger, og vi bidrar til at kundene kan ta informerte valg, blant annet med tydelig næringsinformasjon og merking av nøkkelhullsprodukter.

Hvordan vi selger

Når vi snakker om «hvordan» vi selger produktene i butikkene våre, tenker vi både på hvordan de plasseres, prises og kommuniseres ut til kundene.

Vi kan legge til rette for at kundene tar sunnere valg gjennom endret plassering av varer i butikk og prisreduksjoner. Dette er verktøy våre kjeder har brukt med gode resultater. NorgesGruppens kjeder har i flere år gjennomført et systematisk arbeid med endringer i butikkutforming og optimal plassering av frukt, grønt og sukkerfri brus.

De sunne valgene skal være lett tilgjengelige for de som besøker våre butikker. En optimal vareplassering kan være i starten av butikken, ved kasseområdet, hyller i øyehøyde eller ved siden av populære produkter.

Hvordan vi kommuniserer rundt produktene – enten i kampanjer, i direkte kommunikasjon med kunden, eller på andre måter – er også et viktig verktøy i arbeidet med å legge til rette for sunne valg.

Vi jobber for å inspirere kundene til gode og næringsrike matopplevelser, i tråd med myndighetenes kostholdsråd for god helse. Det gjør vi gjennom korrekt merking, veiledning om mengder og porsjonsstørrelser, og ved å publisere inspirerende informasjon om mat, matvarer og oppskrifter.

Samarbeid

I NorgesGruppen samarbeider vi med ulike aktører – verdikjede, bransje, myndigheter og organisasjoner – for å fremme sunnhet, fysisk aktivitet og folkehelse. Slike samarbeid kan gi oss ny kunnskap som gjør det mulig å stadig forbedre sammensetningen av vårt sortiment, og hvordan vi selger dette. Under ser du noen eksempler på slike samarbeid.

Intensjonsavtalen

NorgesGruppen støtter opp om, og har vært pådriver for, Intensjonsavtalen – en avtale mellom matbransjen og helsemyndighetene som skal gjøre det enklere for forbrukeren å ta sunnere valg. Målet er å øke andel av befolkningen som har et balansert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd. Et langsiktig perspektiv er nødvendig for å oppnå ønskede endringer. Samarbeidet gjennom intensjonsavtalen kan bidra til at de nasjonale målene for folkehelsepolitikken nås. Du kan lese mer om denne på Helsedirektoratets sider.

Saltpartnerskapet

NorgesGruppen er med i Saltpartnerskapet. Dette er et samarbeid mellom matvare- og serveringsbransjen, forsknings- og interessemiljøer og myndigheter, der partnerne har forpliktet seg gjennom en intensjonsavtale til å redusere saltinntaket i Norge, blant annet gjennom å øke ved å redusere innholdet i matvarer og servert mat og øke bevisstheten i befolkningen. Du kan lese mer om dette her.

DNT

Vi har samarbeidet med DNT over flere år, med mål om få 100 000 flere ut på tur. Avtalen innebærer deltagelse fra flere av NorgesGruppens forretningsenheter: Sammen med DNT har blant annet NorgesGruppen-selskapene Kiwi, Meny, Spar, Joker, Asko og Ali Kaffe bidratt til mer turglede.

UiO

NorgesGruppen er en av støttespillerne bak en stor studie på den medisinske effekten av et sunt kosthold. Hovedmålet med studien er å undersøke om et kosthold basert på de nye norske kostrådene, og rikt på antioksidanter, har effekt på sykdomsutvikling, som eksempel kreft. NG bidrar blant annet med rabattkort på fersk fisk, frukt, bær, grønnsaker og nøkkelhullsprodukter i NorgesGruppens butikker.

GreeNudge – et helsefremmende samarbeid

Hvis ditt første møte i butikken er en bugnende frukt- og grøntavdeling øker sjansen for at du handler mer grønt. Og den nøkkelhullmerkede pølsen får bedre odds hvis den ligger side om side og til samme pris som den mindre sunne pølsen. I samarbeid med NorgesGruppen har organisasjonen GreeNudge forsket på hvordan plassering og pris kan være helsefremmende virkemidler i dagligvarebutikken.

– Varenes plassering og pris er sterke virkemidler, som dagligvarehandelen aktivt kan ta i bruk for å nå ut til dem med usunt kosthold i befolkningen. Hvordan matvarene er plassert i butikken er et svært effektivt virkemiddel. Vi kjøper ofte det vi ser først. Vi kan dermed påvirke til sunnere matvalg gjennom en endring i omgivelsene i dagligvarebutikken. Effekten plasseringen har ser vi både ut fra hvor produktene er plassert i butikken, og hvordan de er plassert i forhold til hverandre, sier Samira Lekhal, grunnlegger og prosjektleder i GreeNudge, ph.d. og overlege.

Slik jobber NorgesGruppen med leverandørene

Slik jobber NorgesGruppen med leverandørene

NorgesGruppen har årlig oppfølging av alle leverandører for å sikre god kvalitet og unngå kritikkverdige forhold. For leverandørene med over 10 millioner kroner i årlige innkjøp, jobber vi med konkrete prosjekter innen bærekraft, og med strategiske samarbeidspartnere har vi satt felles, langsiktige mål.