Finansiell kalender

 

 
Dato                  Hendelse
25. mars 2021 Offentliggjøring års- og bærekraftrapport og årsregnskap 2020
 6. mai 2021 Generalforsamling
30. august 2021     Offentliggjøring halvårsresultater 2021

Det tas forbehold om endring av datoer.