Obligasjonslån

Lån under det grønne rammeverket presenteres også under siden Grønne obligasjoner.

 

FRN NorgesGruppen ASA grønt obligasjonslån 2024/2030

Utestående beløp MNOK 500 - Emisjonsramme MNOK 2 000 - Forfall 10.05.2030
ISIN NO 0013209957 -  Børsticker NORG134ESG

Låneavtale
Green Bond Framework    
Cicero’s Second Opinion 
Sammendrag  
Verdidokument med vedlegg 

-----------------------------------------------------------------------------------------

FRN NorgesGruppen ASA grønt obligasjonslån 2023/2029

Utestående beløp MNOK 700 - Emisjonsramme MNOK 700 - Forfall 21.02.2029
ISIN NO 0012838301 -  Børsticker NORG129ESG

Låneavtale 
Tilleggsavtale for 2. emisjon
Green Bond Framework    
Cicero’s Second Opinion    

Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdidokument med vedlegg

-----------------------------------------------------------------------------------------

FRN NorgesGruppen ASA grønt obligasjonslån 2023/2028

Utestående beløp MNOK 400 - Emisjonsramme MNOK 2 000 - Forfall 31.10.2028
ISIN NO 0013058552 - Børsticker NORG131ESG

Låneavtale
Green Bond Framework
Cicero’s Second Opinion

Sammendrag
Verdidokument med vedlegg

-----------------------------------------------------------------------------------------

FRN NorgesGruppen ASA grønt obligasjonslån 2021/2027

Utestående beløp MNOK 500 - Emisjonsramme MNOK 2 000 - Forfall 10.05.2027

ISIN NO 0010996499 -  Børsticker 127ESG

Låneavtale
Green Bond Framework
Cicero's Second Opinion

Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdidokument med vedlegg


FRN NorgesGruppen ASA grønt obligasjonslån 2020/2026

Utestående beløp MNOK 650 - Emisjonsramme MNOK 2 000 - Forfall 08.09.2026
ISIN NO 0010881337 -  Børsticker 126G

Låneavtale
Green Bond Framework
Cicero's Second Opinion
Sammendrag
Verdidokument med vedleggFRN NorgesGruppen ASA grønt obligasjonslån 2019/2025
Utestående beløp MNOK 500 - Emisjonsramme MNOK 2 000 - Forfall 05.03.2025
ISIN NO 0010869670 - Børsticker NORG124

Låneavtale 
Green Bond Framework
Cicero's Second Opinion
Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdidokument med vedlegg

 3,25% NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024
Utestående beløp MNOK 300 - Emisjonsramme MNOK 1 500 - Forfall 25.09.2024

ISIN NO 0010720683 - 
Børsticker NORG92

Låneavtale
Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdidokument med vedlegg


 

 

Ved å klikke på linkene i listen kan du her laste ned låneavtaler, registreringsdokument/prospekt og verdipapirdokument/lånebeskrivelse i pdf.